32006L0127[1]

A Bizottság 2006/127/EK irányelve ( 2006. december 7. ) a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor minimálisan figyelembe veendő tulajdonságok és a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményei tekintetében történő végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/91/EK irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2006/127/EK IRÁNYELVE

(2006. december 7.)

a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor minimálisan figyelembe veendő tulajdonságok és a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményei tekintetében történő végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/91/EK irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjára,

mivel:

(1) A 2003/91/EK bizottsági irányelv (2) elfogadásával azt kívánták biztosítani, hogy a tagállamok által nemzeti fajtajegyzékükbe felvett fajták vizsgálatakor minimálisan figyelembe vett jellemzők és a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményei megfelelnek a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) által megállapított iránymutatásoknak, amennyiben ilyen iránymutatásokat határoztak meg. Egyéb fajtákra vonatkozóan az irányelv előírja, hogy az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szövetség (UPOV) iránymutatásai alkalmazandók.

(2) A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) és az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szövetség (UPOV) azóta számos egyéb faj vonatkozásában is megállapított iránymutatásokat és néhány frissítésre szorulót naprakésszé tett.

(3) A 2002/55/EK irányelv alkalmazási körét kiterjesztették, hogy új fajokra is érvényes legyen.

(4) A 2003/91/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2003/91/EK irányelv I. és II. melléklete helyébe ezen irányelv mellékletének szövege lép.

2. cikk

A 2007. július 1-je előtt megkezdett vizsgálatokat illetően a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 2003/91/EK irányelvnek az ezen irányelv által történő módosítás előtt érvényes szövegét alkalmazzák.

3. cikk

A tagállamok legkésőbb 2007. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2007. július 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek szövegükben hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 7-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 193., 2002.7.20., 33. o. A legutóbb a 2004/117/EK irányelvvel (HL L 14., 2005.1.18., 18. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 254., 2003.10.8., 11. o.

MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) által kiadott vizsgálati jegyzőkönyveknek

Tudományos megnevezésKözönséges névCPVO előírás
Allium cepa L. (Cepa csoport)Vöröshagyma2005.6.14-i TP/46/1
Allium cepa L. (Aggregatum csoport)Salottahagyma2005.6.14-i TP/46/1
Allium porrum L.Póréhagyma2001.11.15-i TP/85/1
Allium sativum L.Fokhagyma2004.3.25-i TP/162/1
Asparagus officinalis L.Spárga2002.3.27-i TP/130/1
Brassica oleracea L.Karfiol2001.11.15-i TP/45/1
Brassica oleracea L.Brokkoli Calabrese2002.3.27-i TP/151/1
Brassica oleracea L.Bimbóskel2005.12.1-i TP/54/2
Brassica oleracea L.Karalábé2004.3.25-i TP/65/1
Brassica oleracea L.Kelkáposzta, fejes káposzta és vörös káposzta2005.12.1-i TP/48/2
Capsicum annuum L.Paprika2002.3.27-i TP/76/1
Cichorium endivia L.Borzaslevelű és széleslevelű endívia2005.12.1-i TP/118/2
Cichorium intybus L.Ipari cikória2005.12.1-i TP/172/2
Cichorium intybus L.Hajtató cikória2004.3.25-i TP/173/1
Cucumis melo L.Sárgadinnye2002.3.27-i TP/104/1
Cucumis sativus L.Salátauborka és konzervuborka2002.3.27-i TP/61/1
Cucurbita pepo L.Tök2004.3.25-i TP/119/1
Cynara cardunculus L.Articsóka vagy kardi2004.3.25-i TP/184/1
Daucus carota L.Sárgarépa vagy takarmány sárgarépa2005.12.1-i TP/49/2
Foeniculum vulgare Mill.Édeskömény2004.3.25-i TP/183/1
Lactuca sativa L.Saláta2005.12.1-i TP/13/2
Lycopersicon esculentum Mill.Paradicsom2001.11.15-i TP/44/2
Phaseolus vulgaris L.Zöldbab (bokorbab és futóbab)2005.12.1-i TP/12/2
Pisum sativum L. (partim)Kifejtőborsó, velőborsó és cukorborsó2003.11.6-i TP/07/1
Raphanus sativus L.Retek2002.3.27-i TP/64/1
Spinacia oleracea L.Paraj2002.3.27-i TP/55/1
Valerianella locusta (L.) Laterr.Galambbegysaláta2002.3.27-i TP/75/1
Vicia faba L. (partim)Disznóbab2004.3.25-i TP Disznóbab/1
Zea mays L. (partim)Csemegekukorica és pattogató kukorica2001.11.15-i TP/2/2

Ezen előírások szövege megtalálható a Közösségi Növényfajta-hivatal honlapján (www.cpvo.europa.eu).

II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szövetség által meghatározott vizsgálati iránymutatásoknak

Tudományos megnevezésKözönséges névUPOV iránymutatás
Allium fistulosum L.Téli sarjadékhagyma1998.4.1-i TG/161/3
Allium schoenoprasum L.Metélőhagyma2003.4.9-i TG/198/1
Apium graveolens L.Gyökérzeller2002.4.17-i TG/82/4
Apium graveolens L.Levélzeller2002.4.17-i és 2006.4.5-i TG/74/4 corr.
Beta vulgaris L.Mángold2004.3.31-i TG/106/4
Beta vulgaris L.Cékla1996.10.18-i TG/60/6
Brassica oleracea L.Leveles kel2004.3.31-i TG/90/6
Brassica rapa L.Kínai kel2003.4.9-i TG/105/4
Brassica rapa L.Tarlórépa2001.4.4-i TG/37/10
Cichorium intybus L.Leveles cikória1996.10.18-i TG/154/3
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et NakaiGörögdinnye2004.3.31-i TG/142/4
Cucurbita maxima DuchesneÓriástök1996.10.18-i TG/155/3
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. HillPetrezselyem2005.4.6-i TG/136/5
Phaseolus coccineus L.Tűzbab2003.4.9-i TG/9/5
Raphanus sativus L.Fekete retek1999.3.24-i TG/63/6
Rheum rhabarbarum L.Rebarbara1999.3.24-i TG/62/6
Scorzonera hispanica L.Feketegyökér1988.10.21-i TG/116/3
Solanum melongena L.Tojásgyümölcs2002.4.17-i TG/117/4

Ezen iránymutatások szövege megtalálható az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szövetség (UPOV) honlapján (www.upov.int).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0127 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0127&locale=hu

Tartalomjegyzék