A Debreceni Ítélőtábla Fkf.498/2013/13. számú határozata közösség tagja elleni erőszak bűntett tárgyában. [1978. évi IV. törvény (Btk.) 2. §, 37. §, 77. §, 83. §, 97. §, 108. §, 184. §, 324. §, 1998. évi XIX. törvény (Be.) 6. §, 331. §, 339. §, 348. §, 351. §, 352. §, 361. §, 371. §, 372. §, 381. §, 386. §] Bírók: Bakó József, Balla Lajos, Szabóné dr. Szentmiklóssy Eleonóra

Debreceni Ítélőtábla

Fkf.I.498/2013/13. szám

A Debreceni Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a Debrecenben, 2013. szeptember hó 17. napján tartott nyilvános ülés alapján meghozta és 2013. szeptember 30. napján kihirdette a következő

í t é l e t e t :

A felfegyverkezve, csoportosan elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt ifj. I.rendű vádlott és társai ellen indított büntetőügyben a Miskolci Törvényszék 2013. évi május hó 09. napján kihirdetett 4.Fk.1188/2011/217. számú ítéletét megváltoztatja az alábbiak szerint:

... I. r. vádlott börtönbüntetését 4 (négy) év 10 (tíz) hónapra, ... II. r. vádlott fegyházbüntetését 4 (négy) év 4 (négy) hónapra, ... III. r. vádlott fegyházbüntetését 5 (öt) év 4 (négy) hónapra, a közügyektől eltiltás mellékbüntetést 5 (öt) évre, ... IV. r. vádlott börtönbüntetését 3 (három) év 10 (tíz) hónapra, ... V. r. vádlott börtönbüntetését 4 (négy) év 4 (négy) hónapra, a közügyektől eltiltás mellékbüntetés tartamát 4 (négy) évre, ... VI. r. vádlott börtönbüntetését 3 (három) év 6 (hat) hónapra, a közügyektől eltiltás mellékbüntetést 3 (három) évre, ... VII. r. vádlott fegyházbüntetését 4 (négy) év 10 (tíz) hónapra, ... VIII. r. vádlott börtönbüntetését 3 (három) év 8 (nyolc) hónapra súlyosítja.

... II. r. vádlottat a szerzői jogok megsértésének vétsége (Btk. 385. § (1) bekezdés) vádja alól felmenti és a szerzői jogok megsértésének szabálysértése miatti eljárást megszünteti.

E vádlott esetében a vagyonelkobzást mellőzi.

... I. r. vádlottal szemben a büntetést egységesen, mint különös visszaesővel szemben tekinti kiszabottnak.

Az elsőfokú eljárásban a ... II. r. vádlottat terhelő bűnügyi költség összege 180.146 (Egyszáznyolcvanezer-egyszáznegyvenhat) Ft.

Az elsőfokú eljárásban felmerült bűnügyi költségből az államot terheli 1.565.717 (Egymillióötszázhatvanötezer-hétszáztizenhét) Ft.

Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

A másodfokú eljárásban 82.080 (Nyolcvankettőezer-nyolcvan) Ft bűnügyi költség merült fel, melyből ... I. r. vádlott 12.000 (Tizenkettőezer) Ft-ot, ... III. r. vádlott 12.000 (Tizenkettőezer) Ft-ot, ... V. r. vádlott 12.000 (Tizenkettőezer) Ft-ot, ... VI. r. vádlott 13.020 (Tizenháromezer-húsz) Ft-ot, ... VII. r. vádlott 13.020 (Tizenháromezer-húsz) Ft-ot, ... IX. r. vádlott 20.040 (Húszezer-negyven) Ft-ot köteles megfizetni.

... I. r. vádlott személyi igazolványának száma: ...

... III. r. vádlott lakcíme: ... szám.

... VII. r. vádlott személyi igazolványának száma: ....

A távol levő ... II. r. vádlott, valamint védője a határozat kézbesítésétől számított 8 (nyolc) napon belül, míg a jelen lévő ügyész a határozat kihirdetését követően e vádlott vonatkozásában fellebbezéssel élhet.

I n d o k o l á s :

Az ügyben elsőfokú bíróságként eljárt Miskolci Törvényszék, mint fiatalkorúak bírósága 2013. május 9. napján kihirdetett 4.Fk.1188/2011/217. számú ítéletében a vádlottak bűnösségét megállapítva

... I. r. vádlottat 3 rb. társtettesként elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntette (Btk. 174/B. § (1) bek., (2) bek., b) és e) pontjai), és társtettesként elkövetett rongálás bűntette (Btk. 324. § (1) bek., (3) bek. a) pont) miatt a szabadság és emberi méltóság elleni bűncselekmény tekintetében mint visszaesőt, a vagyon elleni bűncselekmény vonatkozásában mint különös visszaesőt halmazati büntetésül 3 év 6 hónap börtönbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra,

... II. r. vádlottat 3 rb. társtettesként elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntette (Btk. 174/B. § (1) bek., (2) bek., b) és e) pontjai), társtettesként elkövetett rongálás bűntette (Btk. 324. § (1) bek., (3) bek. a) pont), lőfegyverrel visszaélés bűntette (Btk. 263/A. § (1) bek. a) pontja) és 8 rb. szerzői jogok megsértésének vétsége (Btk. 329/A. § (1) bek.) halmazati büntetésül 3 év 3 hónap fegyházbüntetésre, 4 év közügyektől eltiltásra,

... III. r. vádlottat 3 rb. társtettesként elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntette (Btk. 174/B. § (1) bek., (2) bek., b) és e) pontjai), és társtettesként elkövetett rongálás bűntette (Btk. 324. § (1) bek., (3) bek. a) pont) miatt mint többszörös visszaesőt halmazati büntetésül 4 év fegyházbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra,

... IV. r. vádlottat 3 rb. társtettesként elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntette (Btk. 174/B. § (1) bek., (2) bek., b) és e) pontjai), és társtettesként elkövetett rongálás bűntette (Btk. 324. § (1) bek., (3) bek. a) pont) miatt halmazati büntetésül 2 év 9 hónap börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra,

... V. r. vádlottat 3 rb. társtettesként elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntette (Btk. 174/B. § (1) bek., (2) bek., b) és e) pontjai), társtettesként elkövetett rongálás bűntette (Btk. 324. § (1) bek., (3) bek. a) pont), valamint közlekedés biztonsága elleni bűntett (Btk. 184. § (1) bek.) miatt halmazati büntetésül 3 év börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra,

... VI. r. vádlottat 3 rb. társtettesként elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntette (Btk. 174/B. § (1) bek., (2) bek., b) és e) pontjai), és társtettesként elkövetett rongálás bűntette (Btk. 324. § (1) bek., (3) bek. a) pont) miatt halmazati büntetésül 2 év 6 hónap börtönbüntetésre és 2 év közügyektől eltiltásra,

... VII. r. vádlottat 3 rb. bűnsegédként elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntette (Btk. 174/B. § (1) bek., (2) bek., b) és e) pontjai), és bűnsegédként elkövetett rongálás bűntette (Btk. 324. § (1) bek., (3) bek. a) pont) miatt mint többszörös visszaesőt halmazati büntetésül 3 év 8 hónap fegyházbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra,

... VIII. r. vádlottat 3 rb. társtettesként elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntette (Btk. 174/B. § (1) bek., (2) bek., b) és e) pontjai), és társtettesként elkövetett rongálás bűntette (Btk. 324. § (1) bek., (3) bek. a) pont) miatt halmazati büntetésül 2 év 9 hónap börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra, és

... IX. r. vádlottat 3 rb. társtettesként elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntette (Btk. 174/B. § (1) bek., (2) bek., b) és e) pontjai), valamint társtettesként elkövetett rongálás bűntette (Btk. 324. § (1) bek., (3) bek. a) pont) miatt halmazati büntetésül 2 év 6 hónap fiatalkorúak börtönbüntetésére és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte.

... I. r. vádlott esetében a Miskolci Városi Bíróság 35.B.2130/2007/20. számú, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság 2.Bf.1724/2007/9. sz. határozataival jogerősen kiszabott 3 év 6 hónap szabadságvesztés vonatkozásában a feltételes szabadságot megszüntette, megállapítva, hogy a terhelt feltételes szabadságra nem bocsátható.

Ítéletében az elsőfokú bíróság rendelkezett még a valamennyi vádlott által előzetes fogvatartásban töltött idő szabadságvesztésekbe történő beszámítása felől, a II. r. vádlottat érintően vagyonelkobzás tárgyában, érdemben elbírálta a ... magánfél által előterjesztett polgári jogi igényt, döntve annak illetékvonzatáról is, a lefoglalt nagyszámú bűnjel sorsáról és egyéb járulékos kérdésként a jelentős összegű bűnügyi költség viseléséről.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!