A Kúria Bhar.118/2014/11. számú precedensképes határozata közösség tagja elleni erőszak bűntett tárgyában. [1998. évi XIX. törvény (Be.) 155. §, 388. §, 588. §, 2012. évi C. törvény (Btk.) 35. §, 37. §, 61. §, 62. §, 72. §, 81. §, 216. §, 325. §, 371. §] Bírók: Krecsik Eldoróda, Molnár Gábor Miklós, Nánási Illés

KÚRIA

Bhar.II.118/2014/11.szám

A Kúria Budapesten, a 2014. május 22. napján tartott nyilvános ülésen meghozta a következő

í t é l e t e t:

A közösség tagja elleni erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt I. rendű terhelt és társai ellen indult büntető ügyben II. rendű vádlott és védője által bejelentett másodfellebbezést elbírálva a Debreceni Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság Fkf.I.498/2013/13. számú ítéletét II. rendű vádlott tekintetében megváltoztatja:

a vádlott terhére rótt társtettesként elkövetett rongálás bűntettét [1978. évi IV. törvény (korábbi Btk.) 324. § (1) bekezdés, (3) bekezdés a) pontja] társtettesként elkövetett rongálás vétségének [2012. évi C. törvény (Btk.) 371. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) pontja] minősíti.

A II. rendű vádlott terhére megállapított további

3 rendbeli társtettesként elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntettét [korábbi Btk. 174/B. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) és e) pontja] a Btk. 216. §-a (2) bekezdésében meghatározott, a (3) bekezdés b) és e) pontja szerint minősülő;

a lőfegyverrel visszaélés bűntettét [korábbi Btk. 263/A. § (1) bekezdés a) pontja] a Btk. 325. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott és aszerint minősülő

cselekménynek jelöli meg.

A kiszabott szabadságvesztést börtönben rendeli végrehajtani.

A II. rendű vádlott a kiszabott szabadságvesztésből legkorábban a büntetés 2/3-ad részének a kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Bűnügyi Osztálya által 05000/593/2009.bü. szám alatt lefoglalt, majd a Miskolci Törvényszék Gazdasági Hivatalánál Bj.I.465/2010. tételszám alatt bevételezett és kezelt bűnjelek közül

- az 1 sorszám alatti 1 db fém bot (vipera), és

- a 2. sorszám alatti 1 pár ütőbot

elkobzására vonatkozó rendelkezést mellőzi;

e tárgyakat - lefoglalásuk megszüntetése mellett - a II. rendű vádlottnak kiadni rendeli.

Egyebekben a másodfokú bíróság ítéletét II. rendű vádlott tekintetében helybenhagyja.

A harmadfokú eljárásban felmerült 17.780 (tizenhétezer-hétszáznyolcvan) forint bűnügyi költséget az állam viseli.

I n d o k o l á s

I.

1.

A Miskolci Törvényszék a 2013. május 9. napján kihirdetett 4.Fk.1188/2011/217. számú ítéletében kilenc vádlott ügyét bírálta el. Ezek közül a II. rendű vádlottat bűnösnek mondta ki

· 3 rendbeli társtettesként elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntettében [1978. évi IV. törvény - korábbi Btk. - 174/B. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) és e) pontja];

· társtettesként elkövetett rongálás bűntettében [korábbi Btk. 324. § (1) bekezdés, (3) bekezdés a) pontja];

· lőfegyverrel visszaélés bűntettében [korábbi Btk. 263/A. § (1) bekezdés a) pontja];

· 8 rendbeli szerzői jogok megsértésének vétségében [korábbi Btk. 329/A. § (1) bekezdés].

Ezért őt - halmazati büntetésül - 3 év 3 hónap fegyházbüntetésre, és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Az előzetes fogvatartásban töltött időt a kiszabott szabadságvesztésbe beszámítani rendelte.

A II. rendű vádlottal szemben - intézkedésként - 49.980 forint vagyonelkobzást rendelt el.

Kötelezte a II. rendű vádlottat és valamennyi vádlott-társát egyetemlegesen arra, hogy a magánfélnek - kamatjárulékkal nem növelt - 457.970 forintot kártérítés címén, valamint a NAV Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága felhívására az államnak 27.480 forint illetéket fizessen meg.

Rendelkezett a büntetőeljárás során lefoglalt bűnjelekről, valamint a felmerült bűnügyi költség viseléséről.

2.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére