A Kúria Bhar.118/2014/11. számú precedensképes határozata közösség tagja elleni erőszak bűntett tárgyában. [1998. évi XIX. törvény (Be.) 155. §, 388. §, 588. §, 2012. évi C. törvény (Btk.) 35. §, 37. §, 61. §, 62. §, 72. §, 81. §, 216. §, 325. §, 371. §] Bírók: Krecsik Eldoróda, Molnár Gábor Miklós, Nánási Illés

A határozat elvi tartalma:

I. Amennyiben az eljáró bíróság bizonyítékokból vont ténykövetkeztetései nem okszerűtlenek, akkor ezek a következtetések a bíróság mérlegelési tevékenységébe tartozóvá válnak, ami köti a fellebbviteli bíróságot.

II. A 2013. július 1. napjától hatályos Btk. szabályozásnál már a sértetteknek okozott vagyoni hátrányok összeadódnak, ekként a Btk. 462. §-ának (2) bekezdés d) pontja szerint már nem bűncselekmény, hanem szabálysértési alakzata valósul meg a szerzői jog megsértésének, amennyiben 100.000 forintot meg nem haladó értékre követik el a szerzői jogok megsértését.

III. Közösség tagja elleni erőszak bűncselekménye megvalósul, amikor minden olyan előzmény nélkül, ami az elkövetőkre bármilyen veszélyhelyzetet eredményezett, vagy jelzett volna, a helyszínre felfegyverkezve, csoportosan érkezők a helyszínre érkezéstől kezdődően folyamatosan olyan jellegű, ismételt kijelentéseket hangoztatnak, ami egyértelműen a sértettek más népcsoporthoz tartozására utalnak, az életveszélyes fenyegetésük is ehhez kapcsolódik.

IV. A korábban lőfegyvernek nem minősülő és engedélyhez nem kötött Flobert pisztolyok jogszabály által előírt engedélyeztetésének elmulasztása nem von maga után tévedés címén büntethetőséget kizáró okot azért, mert a tartója a fegyver használhatatlanságára hivatkozik.

***********

KÚRIA

Bhar.II.118/2014/11.szám

A Kúria Budapesten, a 2014. május 22. napján tartott nyilvános ülésen meghozta a következő

í t é l e t e t:

A közösség tagja elleni erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt I. rendű terhelt és társai ellen indult büntető ügyben II. rendű vádlott és védője által bejelentett másodfellebbezést elbírálva a Debreceni Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság Fkf.I.498/2013/13. számú ítéletét II. rendű vádlott tekintetében megváltoztatja:

a vádlott terhére rótt társtettesként elkövetett rongálás bűntettét [1978. évi IV. törvény (korábbi Btk.) 324. § (1) bekezdés, (3) bekezdés a) pontja] társtettesként elkövetett rongálás vétségének [2012. évi C. törvény (Btk.) 371. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) pontja] minősíti.

A II. rendű vádlott terhére megállapított további

3 rendbeli társtettesként elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntettét [korábbi Btk. 174/B. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) és e) pontja] a Btk. 216. §-a (2) bekezdésében meghatározott, a (3) bekezdés b) és e) pontja szerint minősülő;

a lőfegyverrel visszaélés bűntettét [korábbi Btk. 263/A. § (1) bekezdés a) pontja] a Btk. 325. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott és aszerint minősülő

cselekménynek jelöli meg.

A kiszabott szabadságvesztést börtönben rendeli végrehajtani.

A II. rendű vádlott a kiszabott szabadságvesztésből legkorábban a büntetés 2/3-ad részének a kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Bűnügyi Osztálya által 05000/593/2009.bü. szám alatt lefoglalt, majd a Miskolci Törvényszék Gazdasági Hivatalánál Bj.I.465/2010. tételszám alatt bevételezett és kezelt bűnjelek közül

- az 1 sorszám alatti 1 db fém bot (vipera), és

- a 2. sorszám alatti 1 pár ütőbot

elkobzására vonatkozó rendelkezést mellőzi;

e tárgyakat - lefoglalásuk megszüntetése mellett - a II. rendű vádlottnak kiadni rendeli.

Egyebekben a másodfokú bíróság ítéletét II. rendű vádlott tekintetében helybenhagyja.

A harmadfokú eljárásban felmerült 17.780 (tizenhétezer-hétszáznyolcvan) forint bűnügyi költséget az állam viseli.

I n d o k o l á s

I.

1.

A Miskolci Törvényszék a 2013. május 9. napján kihirdetett 4.Fk.1188/2011/217. számú ítéletében kilenc vádlott ügyét bírálta el. Ezek közül a II. rendű vádlottat bűnösnek mondta ki

· 3 rendbeli társtettesként elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntettében [1978. évi IV. törvény - korábbi Btk. - 174/B. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) és e) pontja];

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!