32001L0086[1]

A Tanács 2001/86/EK irányelve (2001. október 8.) az európai részvénytársaság statútumának a munkavállalói részvételre vonatkozó kiegészítéséről

ΟΔΗΓΊΑ 2001/86/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 8ης Οκτωβρίου 2001

για τη συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρίας όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 308,

την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( 2 ),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 3 )

(1)

Για την επίτευξη των στόχων της συνθήκης ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου ( 4 ) θεσπίζει το καταστατικό της ευρωπαϊκής εταιρίας (SE).

(2)

Ο κανονισμός αυτός αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενιαίου νομικού πλαισίου εντός του οποίου εταιρίες από διαφορετικά κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να σχεδιάζουν και να αναδιοργανώνουν τις εργασίες τους σε κοινοτική κλίμακα.

(3)

Για να προωθηθούν οι κοινωνικοί στόχοι της Κοινότητας, πρέπει να θεσπισθούν ειδικές διατάξεις, ιδίως στον τομέα του ρόλου των εργαζομένων, με στόχο να διασφαλισθεί ότι η σύσταση μιας SE δεν επιφέρει την κατάργηση ή τη μείωση της κρατούσας πρακτικής ως προς το ρόλο των εργαζομένων στα πλαίσια των εταιριών που συμμετέχουν στη σύσταση μιας SΕ· ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιδιωχθεί μέσω της θέσπισης συνόλου κανόνων στον τομέα αυτό, οι οποίοι θα συμπληρώνουν τις διατάξεις του κανονισμού.

(4)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης, όπως περιγράφονται ανωτέρω, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, διότι επιδιώκεται να θεσπιστεί ένα σύνολο κανόνων για το ρόλο των εργαζομένων που θα εφαρμόζεται στην SE και συνεπώς ως εκ της κλίμακας και των επιπτώσεων της προτεινόμενης δράσης, οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα δικαιούται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου η παρούσα οδηγία συνιστά απλώς το ελάχιστο αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(5)

Η μεγάλη ποικιλομορφία των κανόνων και των πρακτικών στα κράτη μέλη όσον αφορά τον τρόπο κατά τον οποίο οι εκπρόσωποι των εργαζομένων συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων στα πλαίσια των εταιριών δεν επιτρέπει τη θέσπιση ενός και μοναδικού ευρωπαϊκού προτύπου για το ρόλο των εργαζομένων, το οποίο θα εφαρμόζεται στην SΕ·

(6)

Ωστόσο, διαδικασίες διεθνικής ενημέρωσης και διαβούλευσης πρέπει να διασφαλιστούν σε όλες τις περιπτώσεις σύστασης SΕ·

(7)

Εάν και όταν υπάρχουν, τα δικαιώματα συμμετοχής εντός μιας ή περισσοτέρων εταιριών που προβαίνουν στη σύσταση μιας SE θα πρέπει να διαφυλάσσονται μέσω της μεταφοράς τους στην SE, μόλις αυτή συσταθεί, εκτός εάν τα μέρη αποφασίσουν διαφορετικά·

(8)

Οι συγκεκριμένες διαδικασίες της διεθνικής ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων, καθώς και η συμμετοχή αυτών, εάν προβλέπεται, οι οποίες θα εφαρμόζονται σε κάθε SE, θα πρέπει να ορίζονται κυρίως μέσω συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, ή, ελλείψει συμφωνίας μέσω της εφαρμογής ενός συνόλου επικουρικών κανόνων·

(9)

Θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να μην εφαρμόζουν τις διατάξεις αναφοράς περί συμμετοχής σε περίπτωση συγχωνεύσεων, λόγω της ποικιλομορφίας των εθνικών συστηματών για το ρόλο των μισθωτών· η τυχόν διατήρηση των ισχυόντων συστημάτων και πρακτικών συμμετοχής, σε επίπεδο συμμετεχουσών εταιριών πρέπει στην περίπτωση αυτή να εξασφαλιστεί μέσω προσαρμογής των κανόνων καταχώρησης·

(10)

Οι κανόνες ψηφοφορίας στα πλαίσια του ειδικού οργάνου που εκπροσωπεί τους εργαζομένους στις διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα κατά τη σύναψη συμφωνιών που προβλέπουν επίπεδο συμμετοχής χαμηλότερο από το ισχύον στα πλαίσια μιας ή περισσοτέρων από τις συμμετέχουσες εταιρίες, θα πρέπει να είναι αντίστοιχοι προς τον κίνδυνο κατάργησης ή μείωσης των υπαρχόντων συστημάτων και πρακτικών συμμετοχής· ο κίνδυνος αυτός είναι μεγαλύτερος στην περίπτωση SE που έχει συσταθεί κατόπιν μετατροπής ή συγχώνευσης παρά κατόπιν δημιουργίας εταιρίας χαρτοφυλακίου ή κοινής θυγατρικής.

(11)

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία κατόπιν των διαπραγματεύσεων μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και των αρμοδίων οργάνων των συμμετεχουσών εταιριών, πρέπει να προβλεφθεί ένα πλαίσιο παγίων προδιαγραφών που θα εφαρμόζεται στην SE, μόλις συσταθεί· αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζει αποτελεσματικές πρακτικές διεθνικής ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων, καθώς και τη συμμετοχή τους στα σχετικά όργανα της SE, εάν και εφόσον η συμμετοχή αυτή υπήρχε και στα πλαίσια των συμμετεχουσών εταιριών.

(12)

Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων οι οποίοι δρουν στα πλαίσια της οδηγίας απολαύουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, προστασίας και εγγυήσεων παρομοίων με εκείνες που προβλέπει για τους εκπροσώπους των εργαζομένων η νομοθεσία ή/και πρακτική της χώρας της απασχόλησης· δεν πρέπει να υφίστανται καμία διάκριση ως αποτέλεσμα της νόμιμης άσκησης των δραστηριοτήτων τους και πρέπει να απολαύουν επαρκούς προστασίας όσον αφορά την απόλυση και τις άλλες κυρώσεις.

(13)

Θα πρέπει να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα των ευαίσθητων πληροφοριών ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας των εκπροσώπων των εργαζομένων και να εισαχθεί διάταξη που θα επιτρέπει στο αρμόδιο όργανο της SE να παρακρατεί πληροφορίες οι οποίες, εάν δημοσιοποιηθούν, θα βλάψουν σοβαρά για τη λειτουργία μιας SE.

(14)

Όταν μια SE και οι θυγατρικές ή οι εγκαταστάσεις αυτής υπόκεινται στην οδηγία 94/45/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 1994, για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους ( 5 ), οι διατάξεις της οδηγίας αυτής καθώς και η διάταξη για τη μεταφορά της σε εθνική νομοθεσία δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε αυτές, ούτε στις θυγατρικές ή εγκαταστάσεις τους, εκτός εάν η ειδική διαπραγματευτική ομάδα αποφασίσει να μην αρχίσει διαπραγματεύσεις ή να τις τερματίσει.

(15)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει άλλα υπάρχοντα δικαιώματα συμμετοχής και δεν θίγει κατ' ανάγκη άλλες υπάρχουσες δομές εκπροσώπησης που προβλέπονται από τους κοινοτικούς και εθνικούς νόμους και πρακτικές.

(16)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν κατάλληλα μέτρα στην περίπτωση αθέτησης των προβλεπόμενων από την παρούσα οδηγία υποχρεώσεων.

(17)

Για την έκδοση της προτεινόμενης οδηγίας, η συνθήκη δεν προβλέπει άλλες εξουσίες εκτός από τις εξουσίες του άρθρου 308.

(18)

Συνιστά θεμελιώδη αρχή και σαφή στόχο της παρούσας οδηγίας να διασφαλιστούν τα κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων όσον αφορά το ρόλο τους στις αποφάσεις της εταιρίας. Τα δικαιώματα των εργαζομένων πριν τη σύσταση SE πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τα δικαιώματα των εργαζομένων και ως προς το ρόλο τους στην SE (η αρχή «πριν και μετά»)· η προσέγγιση αυτή πρέπει συνεπώς να εφαρμόζεται όχι μόνον στην αρχική σύσταση μιας SE αλλά και στις διαρθρωτικές αλλαγές σε υπάρχουσα SE και στις εταιρίες υπό διαδικασία διαρθρωτικών αλλαγών.

(19)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δύνανται να προβλέπουν ότι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων μπορούν να είναι μέλη ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας ασχέτως εάν είναι ή όχι εργαζόμενοι μιας εταιρίας που συμμετέχει στη σύσταση της SΕ· τα κράτη μέλη θα πρέπει εν προκειμένω να δύνανται να θεσπίσουν το δικαίωμα αυτό σε περιπτώσεις όπου εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων δικαιούνται να είναι μέλη και να ψηφίζουν σε εποπτικά ή διοικητικά όργανα της εταιρίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

(20)

Σε ορισμένα κράτη μέλη η συμμετοχή των εργαζομένων και άλλοι τομείς σχέσεων μεταξύ κοινωνικών εταίρων βασίζονται στην εθνική νομοθεσία και πρακτική, η οποία εν προκειμένω νοείται ότι καλύπτει και τις συλλογικές συμφωνίες σε επίπεδο εθνικό, κλαδικό ή/και εταιρικό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΤΜΗΜΑ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σκοπός

1. Η παρούσα οδηγία διέπει το ρόλο των εργαζομένων στις υποθέσεις των ευρωπαϊκών ανωνύμων εταιριών (Societas Europaea, στο εξής «SΕ») που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2157/2001.

2. Για το σκοπό αυτό, θεσπίζονται σε κάθε SE ρυθμίσεις για το ρόλο των εργαζομένων σύμφωνα με τη διαδικασία διαπραγματεύσεων των άρθρων 3 έως 6 ή, στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 7, σύμφωνα με τη διαδικασία του παραρτήματος.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α) «SE», κάθε εταιρία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2157/2001·

β) «Συμμετέχουσες εταιρίες», οι εταιρίες που συμμετέχουν άμεσα στη σύσταση μιας SΕ·

γ) «Θυγατρική» μιας εταιρίας, επιχείρηση επί της οποίας η εταιρία αυτή ασκεί δεσπόζουσα επιρροή κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφοι 2 έως 7 της οδηγίας 94/45/ΕΚ·

δ) «Σχετικές θυγατρικές ή εγκαταστάσεις», οι θυγατρικές ή οι εγκαταστάσεις της συμμετέχουσας εταιρίας που πρόκειται να καταστούν θυγατρικές ή εγκαταστάσεις της SE κατά τη σύστασή της·

ε) «Εκπρόσωποι των εργαζομένων», οι εκπρόσωποι των εργαζομένων που προβλέπονται από τις εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές·

στ) «Όργανο εκπροσώπησης», το όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων που έχει συσταθεί με τις συμφωνίες του άρθρου 4 ή βάσει του παραρτήματος, με σκοπό την υλοποίηση της ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους της SE, των θυγατρικών και των εγκαταστάσεών της που έχουν την έδρα τους στην Κοινότητα και, ενδεχομένως, της άσκησης δικαιωμάτων συμμετοχής σε σχέση με την SΕ·

ζ) «Ειδική διαπραγματευτική ομάδα», ομάδα συσταθείσα σύμφωνα με το άρθρο 3 προκειμένου να διαπραγματευθεί με το αρμόδιο όργανο των συμμετεχουσών εταιριών τη θέσπιση ρυθμίσεων για το ρόλο των εργαζομένων εντός της SΕ·

η) «Ρόλος των εργαζομένων», οιοσδήποτε μηχανισμός, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης, της διαβούλευσης και της συμμετοχής, δια του οποίου οι εκπρόσωποι των εργαζομένων μπορούν να ασκήσουν επιρροή στις αποφάσεις που λαμβάνονται εντός της εταιρίας·

θ) «Ενημέρωση», η ενημέρωση του οργάνου εκπροσώπησης των εργαζομένων ή/και των εκπροσώπων τους από το αρμόδιο όργανο της SE για τα ζητήματα που αφορούν την ίδια την SE και οποιαδήποτε από τις θυγατρικές ή τις εγκαταστάσεις της που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος ή για τα ζητήματα τα οποία υπερβαίνουν τις εξουσίες των οργάνων λήψης αποφάσεων σε ένα και μόνο κράτος μέλος, σε χρόνο, με τρόπο και με περιεχόμενο που να επιτρέπει στους εκπροσώπους των εργαζομένων να εκτιμήσουν εις βάθος τις τυχόν συνέπειες και, όταν ενδείκνυται, να προετοιμάσουν διαβουλεύσεις με το αρμόδιο όργανο της SΕ·

ι) «Διαβούλευση», η καθιέρωση διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ του οργάνου εκπροσώπησης των εργαζομένων ή/και των εκπροσώπων τους και του αρμόδιου οργάνου της SE, σε χρόνο, με τρόπο και με περιεχόμενο που να επιτρέπει στους εκπροσώπους να διατυπώσουν γνώμη, βάσει της ενημέρωσης που τους παρέχεται, για μέτρα που μελετά το αρμόδιο όργανο που μπορεί να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός της SΕ·

ια) «Συμμετοχή», η επιρροή του οργάνου εκπροσώπησης των εργαζομένων ή/και των εκπροσώπων τους στις υποθέσεις μιας εταιρίας, μέσω:

- του δικαιώματος να εκλέγουν ή να διορίζουν ορισμένα από τα μέλη του εποπτικού ή διοικητικού οργάνου της εταιρίας ή

- του δικαιώματος να εισηγούνται ή/και να απορρίπτουν το διορισμό ορισμένων ή όλων των μελών του εποπτικού ή διοικητικού οργάνου της εταιρίας.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Άρθρο 3

Ίδρυση ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας

1. Όταν τα διευθυντικά ή διοικητικά όργανα των συμμετεχουσών εταιριών καταρτίζουν το σχέδιο σύστασης SE, το συντομότερο δυνατόν αφότου δημοσιευθούν τα σχέδια συγχώνευσης ή δημιουργίας εταιρίας χαρτοφυλακίου ή αφού συμφωνηθεί σχέδιο για τη σύσταση θυγατρικής ή τη μετατροπή σε SE, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών περί με την ταυτότητα των συμμετεχουσών εταιριών, σχετικών θυγατρικών ή εγκαταστάσεων και περί τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτές, για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στις εταιρίες σχετικά με τις ρυθμίσεις για το ρόλο τους εντός της SE.

2. Για το σκοπό αυτό, ιδρύεται ειδική διαπραγματευτική ομάδα που εκπροσωπεί τους εργαζομένους των συμμετεχουσών εταιριών και των σχετικών θυγατρικών ή εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

α) Κατά την εκλογή ή το διορισμό των μελών της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας, εξασφαλίζεται:

(i) ότι τα μέλη αυτά εκλέγονται ή διορίζονται κατ' αναλογία προς τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε έκαστο κράτος μέλος από τις συμμετέχουσες εταιρίες και τις σχετικές θυγατρικές ή εγκαταστάσεις χορηγώντας, σε σχέση με ένα κράτος μέλος, μία έδρα για κάθε ποσοστό εργαζομένων που απασχολούνται στο εν λόγω κράτος μέλος που ισούται με το 10 %, ή κλάσμα αυτού, του αριθμού εργαζομένων που απασχολούνται από τις συμμετέχουσες εταιρίες και τις σχετικές θυγατρικές ή εγκαταστάσεις σε όλα τα κράτη μέλη συνολικά,

(ii) ότι στην περίπτωση SE που έχει συσταθεί με συγχώνευση, στα μέλη από κάθε κράτος μέλος προστίθενται όσα ενδεχομένως χρειάζονται για να εξασφαλισθεί ότι η ειδική διαπραγματευτική ομάδα θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα μέλος που εκπροσωπεί κάθε συμμετέχουσα εταιρία που είναι καταχωρημένη σε μητρώο και απασχολεί εργαζομένους στο κράτος μέλος αυτό και η οποία πρόκειται να πάψει υφισταμένη ως χωριστό νομικό πρόσωπο ύστερα από την καταχώρηση της SE, εφόσον:

- ο αριθμός των επί πλέον μελών δεν υπερβαίνει το 20 % των μελών που έχουν διορισθεί δυνάμει του σημείου (i), και

- η σύνθεση της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας δεν συνεπάγεται διπλή εκπροσώπηση των εν λόγω εργαζομένων.

Εάν ο αριθμός των εταιριών αυτών υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων επί πλέον εδρών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, οι επιπλέον έδρες κατανέμονται στις εταιρίες των διαφόρων κρατών μελών κατά την φθίνουσα σειρά του αριθμού των εργαζομένων τους.

β) Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον τρόπο εκλογής ή διορισμού των μελών της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας τα οποία θα πρέπει να εκλεγούν ή να διοριστούν στο έδαφός τους. Μεριμνούν ώστε, στο μέτρο του δυνατού, στα μέλη αυτά να περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα μέλος που θα εκπροσωπεί κάθε συμμετέχουσα εταιρία η οποία έχει εργαζομένους στο εν λόγω κράτος μέλος. Τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να αυξάνουν το συνολικό αριθμό μελών.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι στα μέλη αυτά περιλαμβάνονται και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων είτε είναι εργαζόμενοι είτε όχι μιας συμμετέχουσας εταιρίας ή σχετικής θυγατρικής ή εγκατάστασης.

Με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας ή/και πρακτικής που ορίζει κατώτερα όρια για τη σύσταση οργάνου εκπροσώπησης των εργαζομένων, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων στις οποίες δεν υπάρχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή τους δικαιούνται να εκλέγουν ή να διορίζουν τα μέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας.

3. Η ειδική διαπραγματευτική ομάδα και τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών εταιριών καθορίζουν, με γραπτή συμφωνία, τις ρυθμίσεις για το ρόλο των εργαζομένων εντός της SE.

Για το σκοπό αυτό, τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών εταιριών ενημερώνουν την ειδική διαπραγματευτική ομάδα για το σχέδιο και τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύστασης της SE, μέχρι την καταχώρησή της.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, η ειδική διαπραγματευτική ομάδα αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, εφόσον η πλειοψηφία αυτή αντιστοιχεί και στην απόλυτη πλειοψηφία των εργαζομένων. Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο. Ωστόσο, εάν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων οδηγήσει σε μείωση των δικαιωμάτων συμμετοχής, για την απόφαση έγκρισης της συμφωνίας απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας, εκπροσωπούσα τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εργαζομένων, περιλαμβανομένων των ψήφων των μελών που εκπροσωπούν τους εργαζομένους που απασχολούνται σε δύο τουλάχιστον κράτη μέλη,

- στην περίπτωση SE που θα συσταθεί με συγχώνευση, εάν η συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 25 % του συνόλου των εργαζομένων των συμμετεχουσών εταιριών, ή

- στην περίπτωση SE που θα συσταθεί μέσω σύστασης εταιρίας χαρτοφυλακίου ή θυγατρικής εταιρίας, εάν η συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 50 % του συνόλου των εργαζομένων των συμμετεχουσών εταιριών.

Ως «μείωση των δικαιωμάτων συμμετοχής» νοείται αναλογία των μελών των οργάνων της SE, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (α), η οποία είναι μικρότερη από τη μεγαλύτερη υπάρχουσα αναλογία εντός των συμμετεχουσών εταιριών.

5. Για το σκοπό των διαπραγματεύσεων, η ειδική διαπραγματευτική ομάδα μπορεί να ζητήσει εμπειρογνώμονες της επιλογής της, π.χ. εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων του ενδεδειγμένου κοινοτικού επιπέδου, που θα την επικουρήσουν στις εργασίες της. Οι εμπειρογνώμονες δύνανται να παρίστανται στις διαπραγματευτικές συνεδριάσεις συμβουλευτικώς κατόπιν αιτήσεως της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας, όπου χρειάζεται να προωθηθεί συνοχή και συνέπεια σε κοινοτικό επίπεδο. Η ειδική διαπραγματευτική ομάδα μπορεί να αποφασίζει να ενημερώνει τους εκπροσώπους των ενδεδειγμένων εξωτερικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, για την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

6. Η ειδική διαπραγματευτική ομάδα μπορεί να αποφασίσει με την κατωτέρω πλειοψηφία να μην αρχίσει διαπραγματεύσεις, ή να περατώσει τις διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη αρχίσει και να βασιστεί στις διατάξεις περί ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους, που ισχύουν στα κράτη μέλη στα οποία η SE έχει εργαζομένους. Όταν λαμβάνεται τέτοια απόφαση, η διαδικασία σύναψης συμφωνίας κατ' άρθρο 4 σταματά και δεν εφαρμόζεται καμμία των διατάξεων του Παραρτήματος.

Η απαιτούμενη πλειοψηφία προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τη μη έναρξη ή την περάτωση διαπραγματεύσεων είναι οι ψήφοι των δύο τρίτων των μελών που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των ψήφων των μελών που εκπροσωπούν εργαζομένους οι οποίοι απασχολούνται σε δύο τουλάχιστον κράτη μέλη.

Στην περίπτωση SE που έχει συσταθεί μέσω μετατροπής η παράγραφος 6 δεν εφαρμόζεται εάν υπάρχει συμμετοχή στην προς μετατροπή εταιρία.

Η ειδική διαπραγματευτική ομάδα συγκαλείται εκ νέου κατόπιν αιτήσεως του 10 % τουλάχιστον των εργαζομένων στην SE, τις θυγατρικές και τις εγκαταστάσεις της, ή των εκπροσώπων τους, το νωρίτερο δύο έτη μετά την προαναφερόμενη απόφαση, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις νωρίτερα. Εάν η ειδική διαπραγματευτική ομάδα αποφασίσει να ανακινήσει διαπραγματεύσεις με τη διεύθυνση χωρίς ωστόσο οι διαπραγματεύσεις να καταλήξουν σε συμφωνία, ουδεμία των διατάξεων του παραρτήματος εφαρμόζεται.

7. Τυχόν δαπάνες σχετικά με τη λειτουργία της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας και, γενικότερα σχετικά, με τις διαπραγματεύσεις αναλαμβάνονται από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, ώστε η ειδική διαπραγματευτική ομάδα να μπορεί να εκπληρώνει την αποστολή της δεόντως.

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν δημοσιονομικούς κανόνες σχετικά με τη λειτουργία της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας. Μπορούν, ειδικότερα, να περιορίζουν τη χρηματοδότηση σε ένα και μόνο εμπειρογνώμωνα.

Άρθρο 4

Περιεχόμενο της συμφωνίας

1. Τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών εταιριών και η ειδική διαπραγματευτική ομάδα διαπραγματεύονται με πνεύμα συνεργασίας με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις ρυθμίσεις για το ρόλο των εργαζομένων στην SE.

2. Με την επιφύλαξη της αυτονομίας των μερών, και τηρουμένης της παραγράφου 4, η συμφωνία της παραγράφου 1 μεταξύ των αρμοδίων οργάνων των συμμετεχουσών εταιριών και της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας καθορίζει:

α) το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας·

β) τη σύνθεση, τον αριθμό των μελών και την κατανομή των εδρών του οργάνου εκπροσώπησης που θα αποτελέσει το συνομιλητή του αρμόδιου οργάνου της SE στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων της SE, των θυγατρικών και των εγκαταστάσεών της·

γ) τις αρμοδιότητες και την προβλεπόμενη διαδικασία για την ενημέρωση και τη διαβούλευση με το όργανο εκπροσώπησης·

δ) τη συχνότητα των συνεδριάσεων του οργάνου εκπροσώπησης·

ε) τους οικονομικούς πόρους και τα υλικά μέσα που διατίθενται στο όργανο εκπροσώπησης·

στ) εάν, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τα μέρη αποφασίσουν να θεσπίσουν μια ή περισσότερες διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης αντί να συστήσουν όργανο εκπροσώπησης, τις ρυθμίσεις εφαρμογής των διαδικασιών αυτών·

ζ) εάν, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τα μέρη αποφασίσουν να θεσπίσουν ρυθμίσεις περί συμμετοχής, την ουσία των ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων (ενδεχομένως) του αριθμού των μελών του διοικητικού ή εποπτικού οργάνου της SE, τα οποία οι εργαζόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν, διορίζουν, προτείνουν ή απορρίπτουν, των διαδικασιών εκλογής, διορισμού, πρότασης ή απόρριψης από τους εργαζομένους καθώς και των δικαιωμάτων τους·

η) την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας και τη διάρκειά της, τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας και την οικεία διαδικασία.

3. Η συμφωνία δεν υπόκειται, εκτός αντίθετων διατάξεών της στις διατάξεις αναφοράς του παραρτήματος.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παράγραφος 3 στοιχείο α) στην περίπτωση SE που έχει δημιουργηθεί μέσω μετατροπής, η συμφωνία πρέπει να προβλέπει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο για όλα τα στοιχεία του ρόλου των εργαζομένων, με εκείνο που υπήρχε στην εταιρία η οποία θα μετατραπεί σε SE.

Άρθρο 5

Διάρκεια των διαπραγματεύσεων

1. Οι διαπραγματεύσεις αρχίζουν μόλις συσταθεί η ειδική διαπραγματευτική ομάδα και μπορούν να συνεχιστούν κατά τους έξι μήνες που ακολουθούν.

2. Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν παράταση των διαπραγματεύσεων πέραν της περιόδου που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μέχρι ένα έτος συνολικά από τη σύσταση της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας.

Άρθρο 6

Νομοθεσία που εφαρμόζεται στη διαδικασία διαπραγμάτευσης

Εάν η παρούσα οδηγία δεν προβλέπει άλλως, η νομοθεσία που εφαρμόζεται στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων που προβλέπεται στα άρθρα 3 έως 5 είναι αυτή του κράτους μέλους στο οποίο η SE έχει την καταστατική της έδρα.

Άρθρο 7

Διατάξεις αναφοράς

1. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου κατ' άρθρο 1, τα κράτη μέλη θεσπίζουν, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3, διατάξεις αναφοράς σχετικά με το ρόλο των εργαζομένων, οι οποίες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του παραρτήματος.

Οι διατάξεις αναφοράς, που θεσπίζονται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η καταστατική έδρα της SE, ισχύουν από την ημερομηνία καταχώρησης της SE, εφόσον:

α) είτε συμφωνούν τα μέρη·

β) είτε δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 5, και

- το αρμόδιο όργανο έκαστης συμμετέχουσας εταιρίας δεχθεί την εφαρμογή των διατάξεων αναφοράς σε σχέση με τη SE συνεχίζοντας έτσι την καταχώρηση της SE, και

- η ειδική διαπραγματευτική ομάδα δεν έχει λάβει την απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 6.

2. Επιπλέον, οι διατάξεις αναφοράς που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους καταχώρησης σύμφωνα με το τμήμα 3 του παραρτήματος εφαρμόζονται μόνον:

α) στην περίπτωση SE που έχει συσταθεί μέσω μετατροπής, εάν οι κανόνες ενός κράτους μέλους σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στο διοικητικό ή εποπτικό όργανο εφαρμόζονται σε εταιρία που έχει μετατραπεί σε SΕ·

β) στην περίπτωση SE που έχει συσταθεί μέσω συγχώνευσης:

- εάν υπήρξαν, πριν την καταχώρηση της SE, σε μια ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες εταιρίες, μια ή περισσότερες μορφές συμμετοχής που καλύπτουν τουλάχιστον το 25 % του συνολικού αριθμού των εργαζομένων όλων των συμμετεχουσών εταιριών, ή

- εάν υπήρξαν, πριν την καταχώρηση της SE, σε μια ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες εταιρίες, μια ή περισσότερες από τις μορφές συμμετοχής που καλύπτουν λιγότερο από το 25 % του συνολικού αριθμού των εργαζομένων όλων των συμμετεχουσών εταιριών, και η ειδική διαπραγματευτική ομάδα αποφασίσει σχετικά·

γ) στην περίπτωση SE που έχει συσταθεί μέσω σύστασης εταιρίας χαρτοφυλακίου ή θυγατρικής εταιρίας,

- εάν υπήρξαν, πριν την καταχώρηση της SE, σε μια ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες εταιρίες, μια ή περισσότερες από τις μορφές συμμετοχής που καλύπτουν τουλάχιστον το 50 % του συνολικού αριθμού των εργαζομένων όλων των συμμετεχουσών εταιριών, ή

- εάν υπήρξαν, πριν την καταχώρηση της SE, σε μια ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες εταιρίες, μια ή περισσότερες από τις μορφές συμμετοχής που να καλύπτουν λιγότερο από το 50 % του συνολικού αριθμού των εργαζομένων όλων των συμμετεχουσών εταιριών, και η ειδική διαπραγματευτική ομάδα αποφασίσει σχετικά.

Εάν στις διάφορες συμμετέχουσες εταιρίες υπήρξαν πλείονες μορφές συμμετοχής, η ειδική διαπραγματευτική ομάδα αποφασίζει ποια από αυτές θα καθιερωθεί στη SE. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν κανόνες, εφαρμοστέους όταν δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση για SE καταχωρημένη εντός του εδάφους τους. Η ειδική διαπραγματευτική ομάδα ενημερώνει τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών εταιριών για τις αποφάσεις που έλαβε βάσει της παρούσας παραγράφου.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι οι διατάξεις αναφοράς που αναφέρονται στο τμήμα 3 του παραρτήματος δεν εφαρμόζονται στην προβλεπόμενη στο στοιχείο β) της παραγράφου 2 περίπτωση.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 8

Απόρρητο και υποχρέωση εχεμύθειας

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα μέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας ή του οργάνου εκπροσώπησης, καθώς και οι εμπειρογνώμονες που τους επικουρούν δεν επιτρέπεται να αποκαλύψουν σε τρίτους τις εμπιστευτικές πληροφορίες που τους ανακοινώθηκαν.

Το ίδιο ισχύει και για τους εκπροσώπους των εργαζομένων στα πλαίσια διαδικασίας ενημέρωσης και διαβούλευσης.

Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο βρίσκονται τα εν λόγω πρόσωπα ακόμα και μετά τη λήξη της θητείας τους.

2. Κάθε κράτος μέλος προβλέπει ότι, σε ειδικές περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που καθορίζει η εθνική νομοθεσία, το εποπτικό ή διοικητικό όργανο της SE ή συμμετέχουσας εταιρίας που έχει την έδρα της στο έδαφός του δεν υποχρεούται να χορηγεί πληροφορίες όταν η φύση τους είναι τέτοια, ώστε, αντικειμενικώς, η διάδοσή τους θα παρεμπόδιζε σοβαρά τη λειτουργία της SE (ή, ανάλογα με την περίπτωση, της συμμετέχουσας εταιρίας) ή των θυγατρικών και εγκαταστάσεών της ή θα τους προξενούσε ζημία.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι για την απαλλαγή αυτή απαιτείται προηγούμενη διοικητική ή δικαστική άδεια.

3. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ειδικές διατάξεις περί των SE στην επικράτειά του, οι οποίες επιδιώκουν αμέσως και κυρίως στόχο ιδεολογικής καθοδήγησης σχετικά με την ενημέρωση και την έκφραση γνώμης, υπό τον όρο ότι, κατά την έκδοση της παρούσας οδηγίας, οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνονται ήδη στην εθνική νομοθεσία.

4. Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 1, 2 και 3, τα κράτη μέλη προβλέπουν διαδικασίες διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών τις οποίες μπορούν να ασκήσουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων όταν το εποπτικό ή διοικητικό όργανο της SE απαιτεί την τήρηση του απορρήτου ή δεν παρέχει πληροφορία.

Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να συμπεριλαμβάνουν ρυθμίσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση του εμπιστευτικού χαρακτήρα της πληροφορίας.

Άρθρο 9

Λειτουργία του οργάνου εκπροσώπησης και διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους

Το αρμόδιο όργανο της SE και το όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων εργάζονται με πνεύμα συνεργασίας και σεβασμό των αμοιβαίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Το ίδιο ισχύει και για τη συνεργασία μεταξύ του εποπτικού ή του διοικητικού οργάνου της SE και των εκπροσώπων των εργαζομένων μέσα στα πλαίσια διαδικασίας ενημέρωσης ή διαβούλευσης με τους εργαζομένους.

Άρθρο 10

Προστασία των εκπροσώπων των εργαζομένων

Στα μέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας, τα μέλη του οργάνου εκπροσώπησης, στους εκπροσώπους των εργαζομένων οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους στα πλαίσια διαδικασίας ενημέρωσης και διαβούλευσης και στους εκπροσώπους των εργαζομένων που συμμετέχουν στο εποπτικό ή διοικητικό όργανο της SE και οι οποίοι εργάζονται σ' αυτήν, στις θυγατρικές ή εγκαταστάσεις της ή σε συμμετέχουσα εταιρία παρέχεται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, προστασία και εγγυήσεις παρόμοιες με τις χορηγούμενες στους εκπροσώπους των εργαζομένων από την εθνική νομοθεσία ή/και εθνική πρακτική της χώρας απασχόλησης.

Αυτό αφορά ειδικότερα τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας ή του οργάνου εκπροσώπησης, σε κάθε άλλη συνεδρίαση που πραγματοποιείται μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο στ) ή σε κάθε συνεδρίαση του διοικητικού ή του εποπτικού οργάνου, καθώς και την καταβολή του μισθού τους για τα μέλη που αποτελούν τμήμα του προσωπικού της συμμετέχουσας εταιρίας ή της SE ή των θυγατρικών και εγκαταστάσεών της κατά τη διάρκεια της απουσίας που είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 11

Καταστρατήγηση των διαδικασιών

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία μέτρα προκειμένου να εμποδίσουν μια κατάχρηση της SE αποσκοπούσα στο να στερήσει από τους εργαζομένους το δικαίωμα να συμμετέχουν στα της εταιρίας ή να τους αρνηθεί αυτό το δικαίωμα.

Άρθρο 12

Τήρηση της παρούσας οδηγίας

1. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε η διεύθυνση εγκαταστάσεων μιας SE και τα εποπτικά ή τα διοικητικά όργανα θυγατρικών και συμμετεχουσών εταιριών που εδρεύουν στο έδαφός του και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων τους ή, ανάλογα με την περίπτωση, οι ίδιοι οι εργαζόμενοί τους, να τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, ανεξάρτητα από το εάν η ίδια η SE έχει την καταστατική της έδρα στην επικράτειά του.

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν τα ενδεδειγμένα μέτρα σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας οδηγίας· ειδικότερα μεριμνούν για την ύπαρξη των διοικητικών ή νομικών διαδικασιών που θα εξασφαλίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων οι οποίες απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 13

Σχέση μεταξύ της παρούσας οδηγίας και άλλων διατάξεων

1. Όταν μία SE είναι επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας ή ελέγχουσα επιχείρηση ενός ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας κατά την έννοια της οδηγίας 94/45/ΕΚ ή της οδηγίας 97/74/ΕΚ ( 6 ) για την επέκταση της εν λόγω οδηγίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι διατάξεις των προαναφερόμενων οδηγιών και οι διατάξεις για τη μεταφορά τους στην εθνική νομοθεσία δεν εφαρμόζονται σ' αυτές ή στις θυγατρικές τους.

Εντούτοις, αν η ειδική διαπραγματευτική ομάδα αποφασίσει σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6 να μην αρχίσει διαπραγματεύσεις ή να περατώσει διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη αρχίσει, εφαρμόζεται η οδηγία 94/45/ΕΚ ή η οδηγία 97/74/ΕΚ και οι διατάξεις για τη μεταφορά τους στην εθνική νομοθεσία.

2. Οι διατάξεις για τη συμμετοχή των εργαζομένων στα όργανα της εταιρίας που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία ή/και πρακτική, εκτός εκείνων περί εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, δεν εφαρμόζονται σε εταιρίες που ιδρύονται σύμφωνα με το κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 και καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

3. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει:

α) τα υφιστάμενα δικαιώματα σχετικά με το ρόλο των εργαζομένων, εκτός της συμμετοχής στα όργανα της SE, τα οποία προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία ή/και πρακτική των κρατών μελών υπέρ των εργαζομένων της SE και των θυγατρικών ή εγκαταστάσεών της·

β) τις διατάξεις περί συμμετοχής στα όργανα που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία ή/και πρακτική οι οποίες εφαρμόζονται στις θυγατρικές της SE.

4. Προκειμένου να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι δομές εκπροσώπησης των εργαζομένων σε συμμετέχουσες εταιρίες που θα παύσουν υφιστάμενες ως ξεχωριστά νομικά πρόσωπα διατηρούνται και μετά την καταχώρηση της SE.

Άρθρο 14

Τελικές διατάξεις

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωσή τους με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 8 Οκτωβρίου 2004, ή εξασφαλίζουν, το αργότερο κατά την ημερομηνία αυτή, ότι μόλις οι κοινωνικοί εταίροι θεσπίσουν τις αναγκαίες διατάξεις μέσω συμφωνίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα που θα τους επιτρέπουν ανά πάσα στιγμή να διασφαλίζουν τα αποτελέσματα που επιβάλλονται από την παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή.

2. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν αυτές τις διατάξεις, οι τελευταίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή να συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς κανόνες για την παραπομπή αυτή θεσπίζονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 15

Επανεξέταση από την Επιτροπή

Το αργότερο στις 8 Οκτωβρίου 2007, η Επιτροπή επανεξετάζει, σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους σε κοινοτικό επίπεδο, τις διαδικασίες εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ώστε να προτείνει στο Συμβούλιο, αν είναι ανάγκη, τις κατάλληλες τροποποιήσεις.

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίςει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 17

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(προβλεπόμενες στο άρθρο 7)

Τμήμα 1: Σύνθεση του οργάνου εκπροσώπησης των εργαζομένων

Προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος του άρθρου 1 και στις περιπτώσεις του άρθρου 7, ιδρύεται όργανο εκπροσώπησης, σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

α) Το όργανο εκπροσώπησης απαρτίζεται από εργαζομένους της SE και των θυγατρικών και εγκαταστάσεών της οι οποίοι έχουν εκλεγεί ή διοριστεί από εκπροσώπους των εργαζομένων, ή ελλείψει αυτών, από το σύνολο των εργαζομένων.

β) Η εκλογή ή ο διορισμός των μελών του οργάνου εκπροσώπησης διεξάγονται σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο αριθμός των μελών και η κατανομή των εδρών στο όργανο εκπροσώπησης προσαρμόζονται στις μεταβολές που συμβαίνουν εντός της SE και εντός των θυγατρικών και εγκαταστάσεών της.

γ) Εφόσον το δικαιολογεί το μέγεθός του, το όργανο εκπροσώπησης εκλέγει μεταξύ των μελών του επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης η οποία περιλαμβάνει το πολύ τρία μέλη.

δ) Το όργανο εκπροσώπησης θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισμό.

ε) Τα μέλη του οργάνου εκπροσώπησης εκλέγονται ή διορίζονται κατ' αναλογία προς τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε κάθε κράτος μέλος από τις συμμετέχουσες εταιρίες και τις σχετικές θυγατρικές ή εγκαταστάσεις διαθέτοντας ανά κράτος μέλος μία έδρα για κάθε ποσοστό εργαζομένων που απασχολούνται στο εν λόγω κράτος μέλος που ισούται με το 10 %, ή κλάσμα αυτού, του αριθμού εργαζομένων που απασχολούνται από τις συμμετέχουσες εταιρίες και τις σχετικές θυγατρικές ή εγκαταστάσεις σε όλα τα κράτη μέλη συνολικά.

στ) Το αρμόδιο όργανο της SE ενημερώνεται για τη σύνθεση του οργάνου εκπροσώπησης.

ζ) Τέσσερα χρόνια μετά τη σύσταση του οργάνου εκπροσώπησης, το όργανο αυτό εξετάζει αν είναι σκόπιμο να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της συμφωνίας που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 7 ή να συνεχιστεί η εφαρμογή των διατάξεων αναφοράς που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το παρόν παράρτημα.

Αν αποφασιστεί η διαπραγμάτευση συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 4 εφαρμόζονται κατ' αναλογία τα άρθρα 3 (4 έως 7) και 4 έως 6. Στην περίπτωση αυτή η έκφραση «ειδική διαπραγματευτική ομάδα» αντικαθίσταται από την έκφραση «όργανο εκπροσώπησης». Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία κατά τη λήξη της προθεσμίας περάτωσης των διαπραγματεύσεων, οι ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν αρχικά σύμφωνα με τις διατάξεις αναφοράς συνεχίζουν να εφαρμόζονται.

Τμήμα 2: Διατάξεις αναφοράς περί ενημέρωσης και διαβούλευσης

Η αρμοδιότητα και οι εξουσίες του οργάνου εκπροσώπησης που έχει συγκροτηθεί σε μια SE διέπονται από τους ακόλουθους κανόνες:

α) Η αρμοδιότητα του οργάνου εκπροσώπησης περιορίζεται στα ζητήματα που αφορούν την ίδια την SE ή οιαδήποτε από τις θυγατρικές ή εγκαταστάσεις της που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος ή τα οποία υπερβαίνουν τις εξουσίες των οργάνων που λαμβάνουν αποφάσεις σε ένα και μόνο κράτος μέλος.

β) Υπό την επιφύλαξη των συνεδριάσεων που συγκαλούνται σύμφωνα με το στοιχείο γ), το όργανο εκπροσώπησης δικαιούται να ενημερώνεται και να γνωμοδοτεί, και, για το σκοπό αυτό να συνεδριάζει με το αρμόδιο όργανο της SE τουλάχιστον μια φορά το χρόνο βάσει τακτικών εκθέσεων που συντάσσει το αρμόδιο όργανο, σχετικά με την πρόοδο των δραστηριοτήτων της SE και τις προοπτικές. Οι τοπικές διευθύνσεις ενημερώνονται αναλόγως.

Το αρμόδιο όργανο της SE παρέχει στο όργανο εκπροσώπησης την ημερήσια διάταξη για συνεδριάσεις του διοικητικού ή, αναλόγως, του διαχειριστικού και εποπτικού οργάνου, και αντίγραφα όλων των εγγράφων που υποβλήθηκαν στη γενική συνέλευση των μετόχων της.

Η συνεδρίαση θα αφορά κυρίως τη δομή, την οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση, την πιθανή εξέλιξη των εργασιών καθώς και της παραγωγής και των πωλήσεων, την κατάσταση της απασχόλησης και τις πιθανές τάσεις της, τις επενδύσεις, τις ουσιαστικές αλλαγές όσον αφορά την οργάνωση, την εισαγωγή νέων μεθόδων εργασίας ή παραγωγικών διαδικασιών, τις μεταφορές παραγωγής, τις συγχωνεύσεις, τη σύμπτυξη ή το κλείσιμο επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή σημαντικών τμημάτων τους και τις συλλογικές απολύσεις.

γ) Σε εξαιρετικές περιστάσεις που θίγουν σημαντικά τα συμφέροντα των εργαζομένων, ειδικότερα στις περιπτώσεις μετεγκαταστάσεων, μεταφορών, κλεισίματος εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων ή συλλογικών απολύσεων, το όργανο εκπροσώπησης έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται. Το όργανο εκπροσώπησης ή, όταν αποφασίσει σχετικά, ιδιαίτερα για λόγους επείγοντος, η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης, δικαιούται να συνεδριάζει, κατόπιν αιτήσεώς του, με το αρμόδιο όργανο της SE, ή όποιο άλλο καταλληλότερο επίπεδο της διεύθυνσης της SE που διαθέτει εξουσίες απόφασης, προκειμένου να ενημερωθεί και να γνωμοδοτήσει για τα μέτρα που θίγουν ιδιαιτέρως τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Όταν το αρμόδιο όργανο αποφασίζει να μην ακολουθήσει τη γνώμη που εξέφερε το όργανο εκπροσώπησης, τότε το όργανο αυτό δικαιούται να συνεδριάσει περαιτέρω με το αρμόδιο όργανο της SΕ προκειμένου να επιδιωχθεί συμφωνία.

Σε περίπτωση που οργανώνεται συνεδρίαση με την επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης, τα μέλη του οργάνου εκπροσώπησης που εκπροσωπούν άμεσα θιγόμενους από τα μέτρα αυτά εργαζομένους έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε αυτήν.

Οι προαναφερθείσες συνεδριάσεις δεν θίγουν τις προνομίες του αρμοδίου οργάνου.

δ) Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με την προεδρία των συνεδριάσεων ενημέρωσης και διαβούλευσης.

Πριν από τις συνεδριάσεις με το αρμόδιο όργανο της SE, το όργανο εκπροσώπησης ή η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης, ενδεχομένως διευρυμένη σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του στοιχείου (γ), δικαιούνται να συνεδριάσουν χωρίς την παρουσία εκπροσώπων του αρμοδίου οργάνου.

ε) Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, τα μέλη του οργάνου εκπροσώπησης ενημερώνουν τους εκπροσώπους των εργαζομένων της SE και των θυγατρικών ή εγκαταστάσεών της σχετικά με το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των διαδικασιών ενημέρωσης και διαβούλευσης.

στ) Το όργανο εκπροσώπησης ή η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης μπορούν να επικουρούνται από εμπειρογνώμονες της επιλογής τους.

ζ) Αν είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, τα μέλη του οργάνου εκπροσώπησης δικαιούνται να απουσιάσουν για εκπαιδευτικούς λόγους χωρίς απώλεια μισθών.

η) Τις δαπάνες του οργάνου εκπροσώπησης αναλαμβάνει η SE, η οποία παρέχει στα μέλη του τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους και τα υλικά μέσα που θα τους επιτρέψουν να εκπληρώσουν καταλλήλως τα καθήκοντά τους.

Ειδικότερα, η SE αναλαμβάνει, εκτός αν έχει συμφωνηθεί άλλως, τα έξοδα οργάνωσης των συνεδριάσεων και διερμηνείας, καθώς και τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης των μελών του οργάνου εκπροσώπησης και της επιτροπής περιορισμένης σύνθεσης.

Σύμφωνα με τις αρχές αυτές, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν δημοσιονομικούς κανόνες σχετικά με τη λειτουργία του οργάνου εκπροσώπησης. Μπορούν, ειδικότερα να περιορίσουν τη χρηματοδότηση ώστε να καλύπτονται τα έξοδα ενός μόνον εμπειρογνώμονος.

Τμήμα 3: Διατάξεις αναφοράς περί συμμετοχής

Η συμμετοχή των εργαζομένων στην SE διέπεται από τις εξής διατάξεις:

α) Στην περίπτωση SE που έχει συσταθεί μέσω μετατροπής, εάν οι κανόνες ενός κράτους μέλους σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στο διοικητικό ή εποπτικό όργανο εφαρμόζονταν πριν από την καταχώρηση, όλα τα στοιχεία της συμμετοχής των εργαζομένων συνεχίζουν να εφαρμόζονται στην SE. Το στοιχείο β) εφαρμόζεται κατ' αναλογίαν.

β) Στις άλλες περιπτώσεις σύστασης SE, οι εργαζόμενοι της SE, των θυγατρικών εγκαταστάσεων της ή/και το όργανο εκπροσώπησής τους δικαιούνται να εκλέγουν, να διορίζουν, να προτείνουν ή να απορρίπτουν το διορισμό ενός αριθμού μελών του διοικητικού ή εποπτικού οργάνου της SE ίσου προς το υψηλότερο ποσοστό που εφαρμόζεται στις οικείες συμμετέχουσες εταιρίες πριν από την καταχώρηση της SE.

Εάν καμία από τις εταιρίες αυτές δεν διέπετο από τους κανόνες συμμετοχής πριν από την καταχώρηση της SE, η SE δεν υποχρεούται να εισάγει ρυθμίσεις στον τομέα της συμμετοχής των εργαζομένων.

Η κατανομή των εδρών στο διοικητικό ή εποπτικό όργανο μεταξύ μελών που εκπροσωπούν εργαζομένους από διάφορα κράτη μέλη, ή ο τρόπος με τον οποίο οι εργαζόμενοι της SE μπορούν να προτείνουν ή να απορρίπτουν τα μέλη των οργάνων αποφασίζεται από το όργανο εκπροσώπησης σύμφωνα με την αναλογία των εργαζομένων της SE που απασχολούνται σε κάθε κράτος μέλος. Εάν οι εργαζόμενοι από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη δεν καλύπτονται από αυτό το αναλογικό κριτήριο, το όργανο εκπροσώπησης διορίζει ένα από τα μέλη από το εν λόγω κράτος μέλος· ειδικότερα από το κράτος μέλος όπου έχει την καταστατική έδρα η SE, εφόσον αυτό ενδείκνυται. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να καθορίζει πώς πρόκειται να κατανεμηθούν οι έδρες που του έχουν διατεθεί στο διοικητικό ή εποπτικό όργανο.

Τα μέλη που εκλέγονται, διορίζονται ή προτείνονται από το όργανο εκπροσώπησης ή, ανάλογα με την περίπτωση, οι εργαζόμενοι στο διοικητικό, ή, ενδεχομένως, εποπτικό όργανο της SE αποτελούν τακτικά μέλη του οργάνου, με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις όπως τα μέλη που εκπροσωπούν τους μετόχους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ψήφου.

( 1 ) ΕΕ C 138 της 29.5.91, σ. 8.

( 2 ) ΕΕ C 342 της 20.12.93, σ. 15.

( 3 ) ΕΕ C 124 της 21.5.1990, σ. 34.

( 4 ) Βλέπε σ. 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

( 5 ) ΕΕ L 254 της 30.9.1994, σ. 64. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/74/ΕΚ (ΕΕ L 10 της 16.1.1998, σ. 22).

( 6 ) ΕΕ L 10 της 16.1.1998, σ. 22.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001L0086 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001L0086&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02001L0086-20011110 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02001L0086-20011110&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére