Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31996R1596[1]

A Tanács 1596/96/EK rendelete (1996. július 30.) a közösségi szőlőkataszter létrehozásáról szóló 2392/86/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 1596/96/EK rendelete

(1996. július 30.)

a közösségi szőlőkataszter létrehozásáról szóló 2392/86/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1987. március 16-i 822/87/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 80. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [2],

mivel a 2392/86/EGK rendeletben [3] előírt intézkedéseknek megfelelően rugalmasnak kell lenniük ahhoz, hogy azokat a borpiac közös szervezésének fejlődéséhez lehessen igazítani; mivel néhány tagállamban a szőlőkataszter létrehozása során felmerült technikai nehézségek szükségessé teszik a 2392/86/EGK rendelet 4. cikke (4) bekezdésében meghatározott határidők meghosszabbítását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2392/86/EGK rendelet 4. cikkének (4) bekezdése a következőképpen módosul:

a) az első albekezdésben az "1996. december 31." határidő helyébe "1998. december 31." lép;

b) az ötödik albekezdésben az "1996. december 31." határidő helyébe "1997. december 31." lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1996. július 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

H. Coveney

[1] HL L 84., 1987.3.27., 1. o. A legutóbb az 1592/96/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 206., 1996.8.16., 31. o.).

[2] HL C 125., 1996.4.27., 50. o.

[3] HL L 208., 1986.7.31., 1. o. A legutóbb az 1549/95/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 148., 1995.6.30., 37. o.).

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996R1596 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996R1596&locale=hu