Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Kúria Kfv.37465/2017/5. számú precedensképes határozata elővásárlási jog tárgyában. [2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) 24. §] Bírók: Balogh Zsolt, Dobó Viola, Horváth Tamás

A határozat elvi tartalma:

A Földforgalmi tv. [24. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja] szerint a jogosult indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát, ha tényleges használatra általa a fennálló jogviszonyok miatt csak a törvényben meghatározott 5 éven túl lenne lehetőség.

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Kfv.IV.37.465/2017/5. szám

A tanács tagjai: Dr. Balogh Zsolt, a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás előadó bíró,

Dr. Dobó Viola bíró

A felperes: felperes neve

A felperes képviselője: Dr. Bagoly Beáta pártfogó ügyvéd

Az alperes: Győrság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Más perbeli személyek neve és perbeli állása: Alperesi beavatkozó, alperesi beavatkozó

Az alperesi beavatkozó képviselője: Dr. Pregun Gabriella ügyvéd

A per tárgya: földforgalmi ügyben elővásárlási jog gyakorlása

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: alperes

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Győri Törvényszék 2.Kf.21.088/2016/2. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria

- a Győri Törvényszék 2.Kf.21.088/2016/2. számú í téletét hatályában fenntartja;

- kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek és az alperesi beavatkozónak 30.000 (harmincezer) -30.000 (harmincezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

Az ítélet ellen további felülvizsgálatnak helye nincs.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] Alperesi beavatkozó vevő és az eladók között 2015. október 9. napján adásvételi szerződés jött létre a Győrság külterület.../24. és .../25. hrsz.-ú szántó, rét és erdő művelési ágú ingatlanok eladókat megillető tulajdoni hányada változásában.

[2] A szerződés 2015. október 15-ke és 2015. december 14. napja között kifüggesztésre került Töltéstava Község Önkormányzati Hivatal Győrság Kirendeltsége hirdetőtábláján.

[3] A kifüggesztés ideje alatt elfogadó nyilatkozat érkezett a felperes elővásárlási jogosult részéről. Az önkormányzat jegyzője 2015. december 15. napján megküldte az adásvételi szerződést és az elfogadó nyilatkozat egy példányát az alperes részére jóváhagyás céljából.

[4] A mezőgazdasági igazgatási szerv az eljárás során megkereste a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságát (a továbbiakban: NAK), hogy a szerződéssel kapcsolatos állásfoglalást adja meg. A NAK az állásfoglalásban az adásvételi szerződés jóváhagyását mind a vevő, mind az elővásárlásra jogosult vonatkozásában támogatta.

[5] Az állásfoglalás indoklása szerint a szerződésnek egyik féllel való létrejötte sem valósítja meg a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 24. § (2) bekezdésében foglaltakat, ezért a törvény céljainak megvalósulásához hozzájárul.

[6] Az állásfoglalással szemben az alperesi beavatkozó vevő kifogást nyújtott be az alpereshez. A kifogásában az alperesi beavatkozó akként nyilatkozott, hogy az elővásárlásra jogosult spekulatív jelleggel akarja megvenni az ingatlant, mivel azon 2028. december 31. napjáig haszonbérleti szerződés áll fenn a Ny.Mezőgazdasági Kft. (a továbbiakban: Kft.) részére, így a föld megszerzése felperes részéről nem abból a célból történik, hogy azt saját maga vegye művelésbe. Ezzel szemben a kifogással élő előadta, hogy ő mint földhasználó a Kft.-ben tulajdonosi jogokat biztosító üzletrésszel rendelkezik.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!