Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

A Fővárosi Törvényszék P.20990/2015/19. számú határozata személyiségi jog megsértése tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 78. §, 164. §, 206. §, 224. §, 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 75. §, 78. §, 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 42. §] Bíró: Bérces Renáta

Fővárosi Törvényszék

..P. ../2015/19.szám

Az ítélet a 20. sorszámú kijavító végzéssel

együtt érvényes.

Budapest. 2016. március 10.

dr. Bérces Renáta sk.

bíró

a Fővárosi Törvényszék

a Dr. Gaudi-Nagy Tamás (felperesi ügyvéd címeszám alatt működő) ügyvéd által képviselt

felperes neve (felperes címeszám alatti lakos) felperesnek

a dr. Bodolai László (alperesi ügyvéd címe szám alatt működő) ügyvéd által képviselt

internetes portál I. megnevezése.hu Informatikai Zrt. (alperes címe. szám alatti székhelyű) alperessel szemben

személyiségi jog megsértése miatt indított perében meghozta az alábbi

Í T É L E T E T

A bíróság a keresetet elutasítja, s kötelezi a felperest, fizessen meg a Magyar Államnak külön felhívásra 60.000,- (hatvanezer) Forint eljárási illetéket, 15 napon beléül az alperesnek 50.000,- (ötvenezer) Forint perköltséget, ÁFA-val növelten.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek, melyet ezen a bíróságon lehet benyújtani 3 példányban a Fővárosi Ítélőtáblához címzetten. Az ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbezést, csatlakozó fellebbezést előterjesztő fél számára a jogi képviselet kötelező.

Ha a fellebbezés csak a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik, vagy a teljesítési határidővel kapcsolatos, illetve ha a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul, bármelyik fél kérheti, hogy a fellebbezést a másodfokú bíróság tárgyaláson bírálja el.

Amennyiben a jogi képviselővel eljáró felek az ítélet elleni fellebbezéshez mellékelt közös kérelemben indítványozzák, az anyagi jogszabály megsértésére alapított fellebbezést közvetlenül a Kúria bírálja el. Vagyonjogi ügyekben a felek akkor indítványozhatják a Kúria eljárását, ha a fellebbezésben vitatott érték (illetve annak a Pp. 24.§-a alapján megállapított értéke) az ötszázezer Forintot meghaladja. A fentiek szerint előterjesztett fellebbezésben új tényre, illetve új bizonyítékra hivatkozni nem lehet. A fellebbezés elbírálása tárgyaláson kívül, a felülvizsgálati eljárásra irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával történik, így a fellebbezés elbírálása során a Kúria az iratok alapján dönt, s határozata ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

2007 decembere és 2009 áprilisa között több országgyűlési képviselő ingatlana, szórakozóhelyek és egy jegyiroda ellen követtek el támadást. 2007.december 11-én Cs. S., a televízió megnevezése Televízió korábbi munkatársát ismeretlenek tettleg bántalmazták. Az ügyekben a nyomozást a Nemzeti Nyomozóiroda, majd a Központi Nyomozó Főügyészség folytatta. Az első letartóztatásokra 2009 áprilisában került sor. 2009.április 9-én a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleményt adott ki, ami szerint négy személyt vettek őrizetbe, közülük egy alaposan gyanúsítható azzal, hogy lőfegyverével 2007 decemberében két lövést adott le H. I. házára, illetőleg azzal, hogy robbanóanyaggal E. L. ingatlanát készült felrobbantani. A gyanúsítás terrorcselekmény bűntette, emberölés előkészülete, robbanóanyaggal visszaélés bűntette és lőszerrel való visszaélés bűntette. A közlemény szerint a lövéses cselekménnyel kapcsolatosan egyes országgyűlési képviselőket fenyegető tartalmú figyelmeztetés is közzétételre került. Ezt követően az ügyészség folyamatosan tájékoztatta a közvéleményt az ügy aktuális állásáról. A következő, 2009.április 28-i sajtóközlemény tájékoztatta a közvéleményt, hogy az eljárást a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja. 2009.május 15-én cím I. megnevezése" címmel jelent meg a főügyész sajtóközleménye egy újabb elfogásról, eszerint megalapozott gyanú merült fel arra nézve, hogy az eljárás alá vont személy 2009.április 8-án helység I. megnevezése a - már előzetes letartóztatásba helyezett - bűntársával azért találkozott, hogy összeszereljék azt a futball labdába rejtett bombát, amelyet egy országgyűlési képviselő házánál akartak felrobbantani. A gyanúsított helység I. megnevezése lakása alagsori részében bomba készítésre alkalmas eszközöket, robbanóanyagot találtak, ezért a feltételezett elkövetőt emberölés előkészületének bűntette, és robbanóanyag engedély nélküli készítésével elkövetett robbanóanyaggal, robbantószerrel való visszaélés bűntettével gyanúsították meg. A következő közlemény 2009.június 4-én jelent meg "Ügyészségi eljárás a Sz. Gy. sérelmére elkövetett bűncselekménnyel kapcsolatban" címmel. Ez arról tájékoztatta az embereket, hogy 2008.szeptember 3.-ára virradó éjszakán Sz. Gy. helység II. megnevezése családi házánál ismeretlen személyek robbantást hajtottak végre, mintegy 1,5 millió forint kárt okozva. Ezen ügyet is a Központi Nyomozó Főügyészség vonta a hatáskörébe és egyesítette a terrorcselekmény bűntette és más bűncselekmények miatt folyó fentiekben utalt nyomozáshoz.

A felperest 2009.június 17-én letartóztatták, ezt követően 2009.június 18-án kelt sajtóközleményében erről számolt be a főügyészség, eszerint "...terrorcselekmény bűntette és más bűncselekmény miatt a Központi Nyomozó Főügyészség előtt folyamatban lévő büntető ügyben a főügyészségünk - a rendőrséggel együttműködve - a tegnapi napon őrizetbe vette felperes neveöt, akit gyanúsítottként hallgatott ki". A sajtóközlemény szerint a felperessel szembeni megalapozott gyanú az volt, hogy 2007-ben létrehozott és vezetett egy több személyből álló csoportot abból a célból, hogy befolyásolják a parlamenti döntéseket, az országgyűlési képviselők elleni támadásokkal, őket megfélemlítve, e tevékenység részeként utaltak arra, hogy az ő utasítására hajtotta végre bűntársa a H. I. háza elleni lőfegyveres támadást, és az ő utasítására dobtak molotov koktélt K. J. épülő házára 2007 decemberében. Ezen cselekményekkel kapcsolatban megjelentetett közlemény szerint az akciókat azért hajtották végre, hogy az országgyűlési képviselők a 2007.december 17-i szavazáson nemmel szavazzanak. Ugyancsak gyanúsítható a felperes azzal a közlemény szerint, hogy 2009 április elején utasítást adott időzítő szerkezettel ellátott futball labdába rejtett robbanó anyag elhelyezésére két országgyűlési képviselő házánál, s hozzátették, ezt a cselekményt a rendőrség közbelépése akadályozta meg. Mindezek miatt a felperes terrorcselekmény bűntette, robbanóanyaggal visszaélés bűntette (mint felbujtó), két rendbeli emberölés előkészületének bűntette cselekményekkel gyanúsítható a közlemény szerint. (A közlemény a korábbi közlemények tartalmát is megismételte.)

2009.július 14-én a Központi Nyomozó Főügyészség "Újabb gyanúsítottak a terrorcselekmény bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő eljárásban" címmel adott ki sajtóközleményt, újabb három személy őrizetbe vételéről és gyanúsítottkénti kihallgatásáról, s ebben megismételte, hogy a felperest gyanúsítják a képviselők megtámadása miatti csoport létrehozásával és vezetésével. Az aktuálisan őrizetbe vett férfivel kapcsolatos alapos gyanú szerint ő, mint a mozgalom katonája 2007 áprilisától vett részt a tagok támadásokra történő felkészítésében és maga is ajánlkozott és vállalkozott a tervezett cselekmények elkövetésére. Ennek során 2007.december 16-án több molotov koktélt dobott K. J. országgyűlési képviselő épülő budapesti házára, a kár 685.310 Forint. Ezzel is, mint az ügyészség közleménye igazolja, az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvény országgyűlés általi elfogadását akarták megakadályozni. A főügyészség terrorcselekmény bűntette bűncselekménnyel gyanúsította meg az illetőt. A másik őrizetbe vett férfivel kapcsolatosan közölték, 2007 áprilisától kiképzőként közreműködött, illetőleg maga is követett el cselekményt a gyanú szerint, nevezetesen 2008.február 7-ről 8-ra virradó éjszaka D. Zs. országgyűlési képviselő lakásának bejárati ajtaját locsolta le benzinnel bűntársaival, majd azt felgyújtották. Vele szemben ugyancsak a terrorcselekmény bűntette miatti volt az alapos gyanú. A harmadik őrizetbe vett személy ugyancsak a felperes által szervezett csoport tagja volt, aki szintén részt vett a K. J. háza elleni támadásban, őt terrorcselekmény bűntette miatt bűnsegédként gyanúsították meg. (A közlemény az eljárás eddigi előzményeit is összefoglalta citálva a korábbi közlemények szövegét).

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!