41/2016. (XI. 18.) KKM közlemény

az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 172/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet hatálybalépéséről

A Magyar Közlöny 2015. július 2-i 96. számában kihirdetett, az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 172/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet 17. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről: "(1) Ez a rendelet a 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat hatálybalépésének napján lép hatályba."

A 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat 11. cikk második bekezdésében foglaltak szerint "A tagállamok haladéktalanul értesítik a Tanács főtitkárát az e határozat alkotmányos követelményeiknek megfelelő elfogadására vonatkozó eljárások lezárásáról."

Ugyanezen cikk (3) bekezdése alapján:

"E határozat a második bekezdésben említett utolsó értesítés beérkezését követő hónap első napján lép hatályba."

Az utolsó értesítés Tanács Főtitkárságára történő beérkezésének napja: 2016. szeptember 26.

A 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat hatálybalépésének napja: 2016. október 1.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 172/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet 17. §-ának (1) és (2) bekezdéseivel, megállapítom, hogy az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 172/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet 2016. október 1-jén, azaz kettőezer-tizenhat október első napján lépett hatályba.

Szijjártó Péter s. k.,

külgazdasági és külügyminiszter