32018R0791[1]

A Bizottság (EU) 2018/791 végrehajtási rendelete (2018. május 31.) a Közösségben a meghatározott növényegészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről szóló 690/2008/EK rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/791 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. május 31.)

a Közösségben a meghatározott növényegészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről szóló 690/2008/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének h) pontjára,

tekintettel az Egyesült Királyság, Finnország, Görögország, Írország, Litvánia, Málta, Olaszország, Portugália, Svédország, Szlovákia és Szlovénia által benyújtott kérelmekre,

mivel:

(1) A 690/2008/EK bizottsági rendelet (2) egyes tagállamokat és egyes tagállami területeket bizonyos károsítók tekintetében védett övezetté nyilvánított. Néhány területet csak átmenetileg nyilvánítottak védett övezetté, hogy az érintett tagállam minden olyan információt rendelkezésre tudjon bocsátani, amely a tagállam vagy az érintett terület tekintetében a károsítók jelenlétének kizárásához szükséges, vagy meghozza az érintett károsítók felszámolására irányuló intézkedéseket. Azóta néhány tagállam bizonyos védett övezeteinek növényegészségügyi státusza jelentős mértékben megváltozott.

(2) Finnország területét tartósan védett övezetnek nyilvánították a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) tekintetében. A nem kielégítő mértékű gazdaságosság és növényegészségügyi haszon miatt Finnország kérelmezte védett övezeti státuszának visszavonását. Ennélfogva Finnországot a Bemisia tabaci Genn (európai populációk) tekintetében a továbbiakban nem indokolt védett övezetnek elismerni.

(3) Portugáliában az Azori-szigetek területét 2018. április 30-ig védett övezetként ismerték el a Globodera pallida (Stone) Behrens, a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens és a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) tekintetében. A Portugália által benyújtott további információk arra utalnak, hogy az Azori-szigetek területe továbbra is mentes az említett károsítóktól. Ezért az Azori-szigeteket az említett károsítók tekintetében időkorlát nélkül védett övezetként kell elismerni.

(4) Az Egyesült Királyság és Írország kérelmet nyújtott be, hogy Észak-Írország és Írország területét a Liriomyza huidobrensis (Blanchard) és a Liriomyza trifolii (Burgess) tekintetében védett övezetként ismerjék el. Az Írországban 2011 óta, illetve az Észak-Írországban (Egyesült Királyság) 2012 óta elvégzett felmérések alapján Írország és az Egyesült Királyság bizonyítékokat szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy területükön nincsenek jelen az érintett károsítók annak ellenére, hogy ott meghonosodásuk szempontjából kedvezőek a feltételek. Ugyanakkor további vizsgálatok elvégzésére van szükség. E vizsgálatokat a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért Észak-Írországot (Egyesült Királyság) és Írországot a Liriomyza huidobrensis és a Liriomyza trifolii tekintetében 2020. április 30-ig védett övezetként el kell ismerni.

(5) 2018. április 30-ig az Egyesült Királyság, Írország és Málta területét védett övezetként ismerték el a Paysandisia archon (Burmeister) tekintetében. Az Egyesült Királyság, Írország és Málta által benyújtott további információk arra utalnak, hogy ezen országok területe továbbra is mentes a fent említett károsítótól. Ezért az Egyesült Királyságot, Írországot és Máltát a Paysandisia archon tekintetében időkorlát nélkül védett övezetként el kell ismerni.

(6) 2018. április 30-ig az Egyesült Királyság és Írország területét védett övezetként ismerték el a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) tekintetében. Az Egyesült Királyság és Írország által benyújtott további információk arra utalnak, hogy ezen országok területe továbbra is mentes a fent említett károsítótól. Ezért az Egyesült Királyságot és Írországot a Rhynchophorus ferrugineus tekintetében időkorlát nélkül védett övezetként el kell ismerni.

(7) 2018. április 30-ig az Egyesült Királyság területét védett övezetként ismerték el a Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller és a "Candidatus Phytoplasma ulmi" tekintetében. Az Egyesült Királyság által benyújtott további információk arra utalnak, hogy területe továbbra is mentes az említett károsítóktól. Ezért az Egyesült Királyságot a Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller és a "Candidatus Phytoplasma ulmi" tekintetében időkorlát nélkül védett övezetként el kell ismerni.

(8) Az Egyesült Királyságot - bizonyos helyi közigazgatási területek kivételével - a Thaumetopoea processionea L. tekintetében 2018. április 30-ig védett övezetként ismerték el. Az Egyesült Királyság által benyújtott információk szerint a Thaumetopoea processionea L. jelen van a következő helyi közigazgatási területeken: Barking and Dagenham; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brentwood; Broxbourne; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; Crawley; Dacorum; Dartford; East Hertfordshire; Enfield; Epping Forest; Gravesham; Greenwich; Harlow; Hart; Havering; Hertsmere; Horsham; Littlesford; Medway; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Redbridge; Reigate and Banstead; Rushmoor; Sevenoaks; South Bedfordshire; South Bucks; St Albans; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Waltham Forest; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; Windsor and Maidenhead, Wokingham and Wycombe. Ezért az említett területeket a továbbiakban nem indokolt az Egyesült Királyság védett övezete részének tekinteni, és azokat fel kell venni a védett övezetből kizárt helyi közigazgatási területek felsorolásába. A benyújtott információk arra is utalnak, hogy az Egyesült Királyság többi része, amely a Thaumetopoea processionea L. tekintetében védett övezetként volt elismerve, továbbra is mentes a szóban forgó károsítótól. Ugyanakkor további vizsgálatok elvégzésére van szükség. E vizsgálatokat a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért az Egyesült Királyságot - egyes helyi közigazgatási területek kivételével - a Thaumetopoea processionea L. tekintetében 2020. április 30-ig továbbra is el kell ismerni védett övezetként.

(9) Az olaszországi Szicília területét tartósan védett övezetnek nyilvánították az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében. Olaszország információkat nyújtott be arra vonatkozóan, hogy az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Szicíliában jelen van Cesarò (Messina megye), Maniace, Bronte, Adrano (Catania megye), Centuripe, Regalbuto és Troina (Enna megye) településeken. Ezért Cesarò (Messina megye), Maniace, Bronte, Adrano (Catania megye), Centuripe, Regalbuto és Troina (Enna megye) településeket a továbbiakban nem indokolt az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében Olaszország szicíliai védett övezete részének tekinteni.

(10) Ezenkívül 2018. április 30-ig Olaszország területének egyes részeit védett övezetnek nyilvánították az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében. Olaszország információkat nyújtott be arra vonatkozóan, hogy az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. jelen van Parma és Piacenza megyében, amelyek Emilia-Romagna régió egyedüli olyan fennmaradó területei, amelyeket az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében védett övezetként ismernek el.Ezért Emilia-Romagna régiót a továbbiakban nem indokolt Olaszország védett övezetének részeként elismerni. A benyújtott információk arra is utalnak, hogy Olaszország azon többi része, amelyet 2018. április 30-ig az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében védett övezetként elismertek, továbbra is mentes a szóban forgó károsítótól. Ugyanakkor további vizsgálatok elvégzésére van szükség. E vizsgálatokat a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért Olaszország területét, amelyet bizonyos megyék kivételével, ideértve az Emilia-Romagna régióban található Parma és Piacenza megyét - az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében 2018. április 30-ig védett övezetnek nyilvánítottak, az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében 2020. április 30-ig védett övezetként el kell ismerni.

(11) Észak-Írország területét egyes települések kivételével az Egyesült Királyság védett övezetének részeként ismerték el az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében. Az Egyesült Királyság információkat nyújtott be arra vonatkozóan, hogy az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Észak-Írország más területein is jelen van, és kérelmezte az Észak-Írország teljes területére vonatkozó védett övezeti státusz visszavonását. Ezért Észak-Írországot az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében a továbbiakban nem indokolt az Egyesült Királyság védett övezete részének tekinteni.

(12) 2018. április 30-ig Írország, Litvánia, Szlovákia és Szlovénia területét - bizonyos területek kivételével - védett övezetté nyilvánították az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében. Az Írország, Litvánia, Szlovákia és Szlovénia által benyújtott további információk arra utalnak, hogy a védett övezet egyes részein szórványosan és elszigetelten megjelenő említett károsítót már felszámolták, vagy annak felszámolása folyamatban van, és területük fennmaradó része - bizonyos területek kivételével - továbbra is mentes az említett károsítótól. A benyújtott információk arra is utalnak, hogy a károsító megjelenésének leküzdése eddig egyetlen esetben sem tartott tovább két évnél. Ugyanakkor további vizsgálatok elvégzésére van szükség. E vizsgálatokat a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért 2020. április 30-ig Írország, Litvánia, Szlovákia és Szlovénia területét - bizonyos területek kivételével - védett övezetként kell elismerni az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében.

(13) 2018. április 30-ig az Egyesült Királyság területét védett övezetté nyilvánították a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. tekintetében. Az Egyesült Királyság által benyújtott további információk arra utalnak, hogy a védett övezet egyes részein szórványosan és elszigetelten megjelenő említett károsítót már felszámolták, vagy annak felszámolása folyamatban van, és területének fennmaradó része továbbra is mentes az említett károsítótól. A benyújtott információk arra is utalnak, hogy a károsító megjelenésének leküzdése eddig egyetlen esetben sem tartott tovább két évnél. Ugyanakkor fontos, hogy a károsító leküzdése folytatódjon, és további vizsgálatok elvégzésére is szükség van. E vizsgálatokat a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Ezért az Egyesült Királyságnak a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. tekintetében védett övezetként való elismerését 2020. április 30-ig meg kell hosszabbítani.

(14) Írországot 2018. április 30-ig védett övezetté nyilvánították a Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. tekintetében. Az Írország által benyújtott további információk arra utalnak, hogy területe továbbra is mentes az említett károsítótól. Ezért Írországot a fenti károsító tekintetében időkorlát nélkül védett övezetként el kell ismerni.

(15) Észak-Írország területét (Egyesült Királyság) védett övezetté nyilvánították a Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet tekintetében. Az Egyesült Királyság információkat nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet jelen van Észak-Írország területén. Ennélfogva Észak-Írországot a Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet tekintetében a továbbiakban nem indokolt védett övezetnek elismerni.

(16) Görögország területét egyes regionális egységek kivételével védett övezetté nyilvánították a Citrus tristeza vírus (európai törzsek) tekintetében. Görögország információkat nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a Citrus tristeza vírus (európai törzsek) jelen van Arta és Lakonia regionális egységben. Ezért Arta és Lakonia regionális egységet a Citrus tristeza vírus (európai törzsek) tekintetében a továbbiakban nem indokolt Görögország védett övezete részének tekinteni.

(17) Svédország területét védett övezetnek nyilvánították a Tomato spotted wilt (paradicsom bronzfoltosság) vírus tekintetében. A nem kielégítő mértékű gazdaságosság miatt Svédország kérelmezte védett övezeti státuszának visszavonását. Ezért Svédországot a Tomato spotted wilt vírus tekintetében a továbbiakban nem indokolt védett övezetnek elismerni.

(18) Az egyértelműség kedvéért a 690/2008/EK rendelet egész mellékletét új szöveggel kell helyettesíteni.

(19) A 690/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(20) mivel a 690/2008/EK rendelet értelmében bizonyos területeket 2018. április 30-ig ismertek el védett övezetként, a jogfolytonosság és a kereskedelem zavartalanságának biztosítása érdekében e rendeletet 2018. május 1-jétől kell alkalmazni.

(21) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 690/2008/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. május 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. május 31-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A Bizottság 690/2008/EK rendelete (2008. július 4.) a Közösségben a meghatározott növényegészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről (HL L 193., 2008.7.22., 1. o.)

MELLÉKLET

A 690/2008/EK rendelet I. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

I. MELLÉKLET

A közösségen belül a nevük mellett felsorolt károsító(k) tekintetében »védett övezetekként« elismert övezetek

SZÖVEG HIÁNYZIK

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018R0791 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018R0791&locale=hu

Tartalomjegyzék