A Budapest Környéki Törvényszék Bf.860/2013/19. számú határozata kábítószer birtoklásának bűntette tárgyában. [1998. évi XIX. törvény (Be.) 82. §, 83. §, 296. §, 338. §, 348. §, 351. §, 352. §, 361. §, 371. §, 372. §, 2012. évi C. törvény (Btk.) 2. §]

A Törvényszék mint másodfokú bíróság a számú ügyben év hó napján tartott nyilvános ülésen meghozta, év hó napján kihirdette az alábbi

ítéletet

A kábítószer birtoklása bűntette és más bűncselekmény miatt I.rendű vádlott neve és társa ellen indult büntető ügyben a Járásbíróság napján kihirdetett számú ítéletét büntetést kiszabó és bűnügyi költségről rendelkező részében megváltoztatja.

I.rendű vádlott neve I.r. vádlott szabadságvesztését 3 (három) év 10 (tíz) hónapra, a közügyektől eltiltást 4 (négy) évre;

II.rendű vádlott neve II.r. vádlott a szabadságvesztését 2 (kettő) év 10 (tíz) hónapra, a közügyektől eltiltást 3 (három) évre enyhíti azzal, hogy a szabadságvesztés végrehajtási fokozata börtön.

I.rendű vádlott neve I.r. vádlottal szemben a kiszabott szabadságvesztésbe a napjától napjáig, II.rendű vádlott neve II.r. vádlottal szemben a napjától napjáig előzetes fogvatartásban töltött időt tekinti beszámítottnak.

Az eljárás során felmerült forint bűnügyi költségből forintot a vádlottak egyetemlegesen, forintot I.rendű vádlott neve I.r. vádlott köteles megfizetni az állam javára, külön felhívásra.

Az elsőfokú bíróság ítéletének egyéb rendelkezései helybenhagyja.

I.rendű vádlott neve I.r. vádlottal szemben a kiszabott szabadságvesztésbe a . napjától napjáig, II.rendű vádlott neve II.r. vádlottal szemben a napjától napjáig előzetes fogvatartásban töltött időt továbbmenően beszámítja.

A másodfokú eljárásban felmerült forint bűnügyi költséget II.rendű vádlott neve II.r. vádlott köteles megfizetni az állam javára, külön felhívásra.

Indokolás:

Az elsőfokú bíróság I.rendű vádlott neve I.r. és II.rendű vádlott neve II.r. vádlottat társtettesként elkövetett kábítószer birtoklásának bűntettében [Btk.178.§ (1) (2) bekezdés b) pont] és társtettesként elkövetett lopás vétségében [Btk.370.§ (1) (2) a) bekezdés] mondta ki bűnösnek. I.rendű vádlott neve I.r. vádlottat halmazati büntetésül 8 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 8 év közügyektől eltiltásra, II.rendű vádlott neve II.r. vádlottat halmazati büntetésül 7 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte. Személyenként forint vagyonelkobzást is kiszabott.

Rendelkezett a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjáról, az előzetes fogvatartás beszámításáról, a bűnjelekről és a bűnügyi költség viseléséről.

Az ítélet ellen a I.rendű vádlott neve I.r. vádlott és védője a lopás vétsége alól felmentésért, egyebekben enyhítésért, II.rendű vádlott neve II.r. vádlott és védője az ok és cél megjelölése nélkül - védekezéséből következően felmentésért - jelentett be fellebbezést.

A Főügyészség számú átiratában kifejtett álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a bizonyítást az eljárási szabályok betartásával folytatta le, megalapozott tényállást állapított meg. A vádlottak bűnösségére vont következtetést és a minősítést helytállónak, a büntetés kiszabást törvényesnek jellemezte. Az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását indítványozta.

II.rendű vádlott neve II.r. vádlott védője a fellebbezés írásbeli indokolásában hangsúlyozta, hogy a tényállás megalapozatlan. Aggályosnak értékelte tanú bejelentésének és tanúvallomásának tényállást megalapozó bizonyítékként való figyelembe vételét, mert a védelemhez való jog sérült azzal, hogy a tanúhoz nem tehettek fel kérdéseket. Az elsőfokú bíróság nem derítette fel, hogy tanúnak milyen érdeke fűződött a vádlottakra terhelő vallomás tételéhez. Vitatta, hogy objektív bizonyítékok támasztják alá II.rendű vádlott neve II.r. vádlott cselekvőségét. A rendőri jelentés és a helyszíni szemle, csak azt bizonyítja, hogy az szám alatti ingatlanon kábítószer ültetvényt találtak. Bár a fényképfelvételen az ajtó nyitott állapotban látható, a helyszíni szemle jegyzőkönyv nem tartalmazza, hogy a bizottság hogyan jutott az 1. számú helyiségből a 2. számú helyiségbe, az ajtó nyitva vagy zárva volt. Felvetette annak lehetőségét, hogy tanú a helyszínt megváltoztatta. Iratellenesnek jellemezte az ítélet oldal bekezdésében írt azt a megállapítást, hogy a marihuána termesztésre utaló tárgyak nem voltak elrejtve, mert a házkutatásról készített jegyzőkönyv szerint azok I.rendű vádlott neve I.r. vádlott hálószobájában egy dobozban voltak, amit II.rendű vádlott neve II.r. vádlott nem láthatott. I.rendű vádlott neve I.r. vádlott vallomásával ellentétes az a megállapítás, hogy őt csak II.rendű vádlott neve II.r. vádlott vitte le helyiségre. A feltételezés szintjén maradt, hogy II.rendű vádlott neve II.r. vádlottnak volt lehetősége a kábítószer termesztéshez szükséges anyagi fedezet biztosítására és az is, hogy részt vett az áramlopásban. Az elsőfokú bíróság nem adta indokát, miből következtetett arra, hogy tanú II.rendű vádlott neve II.r. vádlottról igazat állított. Ennek ellenkezőjére utal, hogy bujkál a hatóságok elől. A tanúvallomás tételekor azért járt el jogi képviselővel, nehogy olyan nyilatkozatot tegyen, amellyel önmagát bűncselekmény elkövetésével vádolná. I.rendű vádlott neve I.r. vádlott beismerő vallomását erősíti, hogy a rendőrök tanú leírásának megfelelő helyen, körülmények között és mértékben találták meg az ültetvényt. Okfejtése szerint a lopás vétségének büntethetősége elévült. Indítványozta, hogy a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét változtassa meg és II.rendű vádlott neve II.r. vádlottat az ellene emelt vád alól mentse fel. Másodlagos indítványa az ítélet hatályon kívül helyezésére irányult.

A nyilvános ülésen I.rendű vádlott neve I.r. vádlott védője lényegében II.rendű vádlott neve II.r. vádlott védője által megjelölt okoknál fogva tanú szavahihetőségét vitatta. Sérelmezte, hogy az elsőfokú bíróság a kábítószer függőség kérdésében nem rendelt ki újabb elmeorvos szakértőt, a kábítószer mennyisége kapcsán I.rendű vádlott neve I.r. vádlott vallomásával szemben a botanikus eseti szakértő véleményét aggálytalannak fogadta el, és a lopás vétségében - tagadásával szemben - a vádlottat bűnösnek mondta ki. Indítványozta, hogy a másodfokú bíróság I.rendű vádlott neve I.r. vádlottat a lopás vétsége miatt emelt vád alól bizonyítottság hiányában mentse fel és az eltúlzott büntetést az 1978. évi IV. törvény alkalmazásával enyhítse.

II.rendű vádlott neve II.r. vádlott védője a fellebbezés írásbeli indokolását azzal a kiegészítéssel tartotta fenn, hogy tanú az elkövetés idején, annak első felében II.rendű vádlott neve II.r. vádlott élettársa volt. Ennek ellenére tanúvallomása kezdetén úgy nyilatkozik, hogy a vádlottakkal rokoni viszonyban nincs. A mentességére történő figyelmeztetés a jegyzőkönyvben rögzítve van, de az arra adott válasz hiányzik, ezért tanúvallomása relatív eljárási szabálysértéssel került felvételre. Új bizonyítékként hivatkozik a fényképmellékletben szereplő számú és számú képre, amelyen az látható, hogy a felső zárnyelv ki van engedve, de a zárokon nincs sérülés. Ez szemben áll tanú azon állításával, hogy az ajtó berúgásával jutott be a házba.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!