BH 1978.11.479 A Balaton partvonalának rendezésével összefüggésben támasztott kártalanítási igény nem minősül államigazgatási határozat megtámadása iránti indított pernek és tárgyi illetékfeljegyzési jog a feleket nem illeti meg [Pp. 324. § 1957. évi IV. tv. 57. §, 21/1970. (XI. 13.) ÉVM-IM-PM sz. r. 13. §, 16/1976. (XII. 31.) IM sz. r. 5. §].

A felperes a keresetében a 21/1970. (XI. 13.) ÉVM-IM-PM számú rendelet (R.) 13. §-a alapján kártalanítás fizetésére kérte az alperest kötelezni, mert a Balaton partvonalának rendezése során végzett feltöltés folytán az eredetileg vízparti fekvésű ingatlana elvesztette a vízparti jellegét.

A per folyamán a felperes személyes költségmentesség engedélyezését is kérte. E kérelmét a járásbíróság elutasította és felhívta, hogy az eljárási illetéket 8 nap alatt leletezés terhével rója le.

A végzés ellen a felperes fellebbezett. Fellebbezése folytán a megyei bíróság a járásbíróság végzését megváltoztatta és megállapította, hogy a felperes nem tartozik eljárási illetéket leróni.

A végzés indokolása szerint a felperes kártalanítási keresete folytán a felek között államigazgatási határozat megtámadása iránti per keletkezett. Az ilyen perekben a feleket a 16/1976. (XII. 31.) IM számú rendelet 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, tárgyi illetékfeljegyzési jog esetén pedig a rendelet 20. §-ának (1) bekezdése szerint csak a pervesztes alperest lehet illeték fizetésére kötelezni. Tévedett tehát a járásbíróság, amidőn a felperest az illeték lerovására kötelezte.

A jogerős végzés ellen emelt törvényességi óvás alapos.

A Pp. 324. §-a szerint államigazgatási határozat megtámadása iránti pereken az 1957. évi IV. tv. 55. és 57. §-ában megjelölt pereket kell érteni. E perekben a kereset az államigazgatási határozat hatályon kívül helyezésére irányul.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!