Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

1. A Kormány a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. § (3) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 25 800,9 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint.

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: 2016. június 30., a Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím javára átcsoportosított 168,8 millió forint tekintetében 2016. szeptember 30., az Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások jogcímcsoport javára átcsoportosított 200,0 millió forint tekintetében 2016. október 31., a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet részére a Római és Vatikáni Nagykövetség és a Zágrábi Nagykövetség rezidencia ingatlan-beruházással kapcsolatos feladatokra biztosított összesen 200,0 millió forint tekintetében 2017. június 30., a Honvédelmi Minisztérium fejezet részére az első világháborúban hősi halált halt hősök emlékét őrző emlékművek és temetők felújítására biztosított 250,0 millió forint tekintetében 2020. december 31., a Pápa Bázisrepülőtér fejlesztési munkái kiadásainak finanszírozása érdekében a Honvédelmi Minisztérium fejezet részére biztosított 1500,0 millió forint tekintetében 2017. március 31.[1]

2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat 5. pontjában a "2500,0 millió forint tekintetében" szövegrész helyébe a "2500,0 millió forint tekintetében, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 47. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása alcímre átcsoportosított 2669,8 millió forint tekintetében" szöveg lép.

3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat 1. pontjában a "2015. augusztus 31." szövegrész helyébe a "2015. augusztus 31., a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18. Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei címre átcsoportosított 516,0 millió forint tekintetében 2015. december 31." szöveg lép.

4. A Kormány visszavonja a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről szóló 1676/2014. (XI. 20.) Korm. határozat 2. pontját.

5. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a kormányzati infokommunikációs szolgáltatások finanszírozásához a Belügyminisztérium és a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá egyes kormányhatározatok módosításáról és egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről szóló 1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. melléklete szerint - az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett - a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára a K7. Felújítások kiemelt előirányzaton biztosított 58,0 millió forintból 8,0 millió forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

6. A Határozat 2. pontjában a "XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok címet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcímet és a 22. Nemzeti Kommunikációs Hivatal címet érintő átcsoportosítások tekintetében 2015. december 31." szövegrész helyébe a "XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok címet és a 22. Nemzeti Kommunikációs Hivatal címet érintő átcsoportosítások tekintetében 2015. december 31., a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára átcsoportosított 515,0 millió forint tekintetében 2015. november 30., a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 7. Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása jogcímcsoport javára átcsoportosított 2641,5 millió forint és a XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím javára átcsoportosított 140,4 millió forint tekintetében 2016. június 30." szöveg lép.

7. A Kormány visszavonja rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint a Liget Budapest projekt kapcsolódó beruházásainak megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1145/2015. (III. 12.) Korm. határozat 2. pontját.

8. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1405/2014. (VII. 18.) Korm. határozatban a "Festetics-mauzóleum felújítása érdekében biztosított 175,0 millió forint összeg tekintetében 2015. szeptember 30." szövegrész helyébe a "XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím javára átcsoportosított 475,0 millió forint tekintetében 2015. december 31." szöveg lép.

9. A Kormány egyetért azzal, hogy a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok végrehajtásához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1450/2015. (VII. 7.) Korm. határozat 1. melléklete szerint - az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett - a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 3. Igazságügyi Hivatal cím javára a K6. Beruházások kiemelt előirányzaton biztosított 190 000 ezer forintból 140 000 ezer forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.[2]

10. A nemzetközi védelemben részesülő gyermekek gyermekvédelmi szakellátásban történő elhelyezéséhez szükséges férőhelyszám bővítéséhez és működtetéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1706/2015. (IX. 29.) Korm. határozat 1. pontjában a "fejezet 2. cím 3. alcím "Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei" előirányzat javára" szövegrész helyébe a "fejezetében" szöveg lép.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

XIII. Honvédelmi Minisztérium

XIV. Belügyminisztérium

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA[3]

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2015.

Millió forintban, egy tizedessel

Államház-
tartási egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
K I A D Á S O KA módosítás jogcímeMódosítás
(+/-)
A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma
Kiemelt előirányzat
neve
XIII.Honvédelmi Minisztérium
1Honvédelmi Minisztérium
0025871Honvédelmi Minisztérium igazgatása
K1Személyi juttatások44,4
K2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó12,0
K3Dologi kiadások95,0
K8Egyéb felhalmozási célú kiadások40,0
1982792Egyéb HM szervezetek
K1Személyi juttatások32,6
K2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó8,3
K3Dologi kiadások673,3
2Magyar Honvédség
2068951Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei
K1Személyi juttatások848,3
K2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó229,0
K3Dologi kiadások1 366,2
K6Beruházások681,0
K7Felújítások349,0
2069052MH ÖHP és alárendelt szervezetei
K1Személyi juttatások2 001,2
K2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó540,3
K3Dologi kiadások557,3
1983013Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
K1Személyi juttatások29,6
K2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó8,0
K3Dologi kiadások283,3
0027186MH Egészségügyi Központ
K1Személyi juttatások14,8
K2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó4,0
K3Dologi kiadások68,8
K6Beruházások35,2
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
3Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása
30272419Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása
K5Egyéb működési célú kiadások20,0
2411895Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása
K5Egyéb működési célú kiadások90,0
22045925Hozzáiárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához
K8Egyéb felhalmozási célú kiadások1 500,0
XIV.Belügyminisztérium
2944794Terrorelhárítási Központ
K1Személyi juttatások74,3
K2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó20,0
K3Dologi kiadások49,9
K6Beruházások65,0
0037375Büntetés-végrehajtás
K1Személyi juttatások135,4
K2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó13,6
K3Dologi kiadások5 936,6
0015807Rendőrség
K1Személyi juttatások2 232,6
K2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó602,2
00171112BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
K1Személyi juttatások12,9
K2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3,5
K3Dologi kiadások87,5
K6Beruházások79,8
33003917Vízügyi Igazgatóságok
K1Személyi juttatások10,1
K2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2,7
K3Dologi kiadások1,3
00176618Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
K6Beruházások350,0
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Ágazati célfeladatok
34776256Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
K3Dologi kiadások190,0
XVII.Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
34Infokommunikációs ágazati programok
3516403Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok
K5Egyéb működési célú kiadások262,0
XVIII.Külgazdasági és Külügyminisztérium
0041071Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
K1Személyi juttatások10,0
K2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2,7
0041182Külképviseletek igazgatása
K1Személyi juttatások621,7
K2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó184,8
K3Dologi kiadások686,4
K7Felújítások164,3
7Fejezeti kezelésű előirányzatok
4Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
3543736Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások
K5Egyéb működési célú kiadások2 355,0
XX.Emberi Erőforrások Minisztériuma
2Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
3344623Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
K6Beruházások168,8
2727344Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
K1Személyi juttatások76,6
K2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó20,4
K3Dologi kiadások61,2
K6Beruházások31,0
K7Felújítások20,0
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
25Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
27031210Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások
K6Beruházások200,0
XLIII.Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1Felhalmozási jellegű kiadások
1Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
3296392Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
K6Beruházások100,0
XI.Miniszterelnökség
01555812Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K1Személyi juttatások1 118,1
K2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó301,9
29421313Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
K6Beruházások17,0
27173433Országvédelmi Alap
K5Egyéb működési célú kiadások-25 800,9
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Millió forintban, egy tizedessel

Államház-
tartási egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
B E V É T E LA módosítás jogcímeMódosítás
(+/-)
A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma
Kiemelt előirányzat
neve
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Millió forintban, egy tizedessel
Államház-
tartási egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
T Á M O G A T ÁSA módosítás jogcímeMódosítás
(+/-)
A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma
Kiemelt előirányzat
neve
XIII.Honvédelmi Minisztérium
1Honvédelmi Minisztérium
0025871Honvédelmi Minisztérium igazgatása191,4
1982792Egyéb HM szervezetek714,2
2Magyar Honvédség
2068951Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei3 473,5
2069052MH ÖHP és alárendelt szervezetei3 098,8
1983013Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat320,9
0027186MH Egészségügyi Központ122,8
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
3Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása
30272419Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása20,0
2411895Nonprofitkorlátolt felelősségű társaságok támogatása90,0
22045925Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához1 500,0
XIV.Belügyminisztérium
2944794Terrorelhárítási Központ209,2
0037375Büntetés-végrehajtás6 085,6
0015807Rendőrségi2 834,8
00171112BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság183,7
33003917Vízügyi Igazgatóságok14,1
00176618Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala350,0
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Ágazati célfeladatok
34776256Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások190,0
XVII.Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
34Infokommunikációs ágazati programok
3516403Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok262,0
XVIII.Külgazdasági és Külügyminisztérium
0041071Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása12,7
0041182Külképviseletek igazgatása1 657,2
7Fejezeti kezelésű előirányzatok
4Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
3543736Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások2 355,0
XX.Emberi Erőforrások Minisztériuma
2Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
3344623Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei168,8
2727344Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal209,2
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
25Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
27031210Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások200,0
XI.Miniszterelnökség
01555812Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok1 420,0
29421313Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal17,0
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fö) - időszakra
Az adatlap 5 példányban töltendő kiA támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)ÖsszesenI.n.évII. n.évIII.n.évIV.n.év
Fejezet1 példányidőarányos
Állami Számvevőszék1 példányteljesítményarányos
Magyar Államkincstár1 példányegyéb: azonnal25 800,925 800,9
Nemzetgazdasági Minisztérium2 példány

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat 2. pontja. Hatályos 2020.07.14.

[2] Módosította az 1779/2015. (X. 27.) Korm. határozat 3. pontja. Hatályos 2015.10.27.

[3] Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Tartalomjegyzék