Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

BH 2017.11.360 A közveszéllyel fenyegetés bűntettét követi el, aki a nagykövetség épületében a biztonsági szolgálat tagjai előtt azt a valótlan tartalmú, ám komolynak tűnő, rákérdezésre többször megismételt, viccelődés lehetőségét a címzettek előtt ezáltal kizárni törekvő kijelentést teszi, mely szerint "a cipőmben bomba van". Ez a kijelentés alkalmas volt a köznyugalom megzavarására, mert a biztonsági őröket intézkedésre késztette a közveszéllyel járó esemény bekövetkezésének feltételezése miatt [Btk. 338. § (1) bek.].

[1] Az elsőfokú bíróság a 2016. március 4-én kihirdetett, a törvényszék 2016. szeptember 26-án meghozott végzésével jogerőre emelkedett ítéletével a terheltet a Btk. 338. § (1) bekezdésébe ütköző közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt 200 napi tétel - egynapi tétel összege 1000 forint, összesen 200 000 forint - pénzbüntetésre ítélte.

[2] A jogerős ítélet ellen a terhelt védője a Be. 416. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással nyújtott be felülvizsgálati indítványt.

[3] A felülvizsgálati indítvány szerint az alapügyben eljárt bíróságok a büntető anyagi jog sérelmével állapították meg a terhelt bűnösségét, ugyanis a terhelt azon egyszerű kijelentésével, hogy bomba van a cipőjében, nem fenyegetett közveszéllyel, vagyis nem tényállásszerű a magatartása, másrészt e tény állítása objektíve nem volt alkalmas a köznyugalom megzavarására, ugyanis a komolytalan kijelentés nem okozhatott a biztonsági szolgálat tagjaiban fenyegetettségérzetet.

[4] A védő a köznyugalom megzavarásával, illetve annak hiányával kapcsolatosan hivatkozott a BH 1996.243. szám alatt közzétett jogesetre, amely elvi iránymutatást ad a közveszéllyel fenyegetés értelmezését illetően.

[5] A fentieknek megfelelően a védő a jogerős határozatok megváltoztatását, és a törvénynek megfelelő határozat meghozatalát, és a terhelt felmentését indítványozta.

[6] A Legfőbb Ügyészség átiratában a felülvizsgálati indítványt alaptalannak tartva a megtámadott határozat hatályában fenntartását indítványozta.

[7] A felülvizsgálati indítvány nem alapos.

[8] A felülvizsgálat olyan rendkívüli jogorvoslat, amely kizárólag a Be. 416. § (1) bekezdésében tételesen felsorolt okokra hivatkozással vehető igénybe.

[9] A Be. 416. § (1) bekezdés a) pontja szerint felülvizsgálatnak van helye, ha a terhelt felmentésére vagy az eljárás megszüntetésére, illetve a terhelt bűnösségének megállapítására, továbbá kényszergyógykezelésének elrendelésére a büntető anyagi jog szabályainak megsértése miatt került sor.

[10] Ugyanakkor a Be. 423. § (1) bekezdése szerint a felülvizsgálati eljárásban a jogerős határozatban megállapított tényállás az irányadó, és az sem közvetlenül, sem a bizonyítékok mérlegelésén keresztül nem támadható, és ezt maga a felülvizsgálati indítvány sem tette, kizárólag a tényállásban rögzített kijelentés komolytalanságára hivatkozott.

[11] Ebből következően a felülvizsgálati indítványban felvetett jogkérdések, mint például jelen esetben a terhelt bűnössége is, kizárólag változatlan tényállás alapján válaszolhatók meg.

[12] Ebből következően a tényállás azon megállapítása, amely szerint a terhelt a biztonsági őrök többszöri kérdéseire is megerősítette, hogy "nem viccelt, a cipőben bomba van", már nem kérdőjelezhető meg.

[13] Kétségtelen, hogy a nyilvánvalóan komolytalan, viccelődő, közveszély bekövetkezését "jósoló" valótlan tényállítások bűncselekményt nem valósíthatnak meg, azonban ezt nem a fenyegető szubjektuma alapján - hogy mennyiben szánta viccesnek, vagy komolytalannak a kijelentését -, hanem az ezt észlelő személy szempontjából kell vizsgálni.

[14] A terhelt kijelentése, miszerint bomba van a cipőjében, egyáltalán nem volt olyan abszurd, hogy annak komolytalanságát a másik félnek nyomban fel kellett volna ismernie, sőt a terhelt többszöri rákérdezésre ezt meg is erősítette és csak ezt követően került sor a rendőrség kihívására és intézkedésére, következésképpen önmagában ez a körülmény egyértelművé teszi, hogy a terhelt cselekménye, kijelentése alkalmas volt a köznyugalom megzavarására.

[15] A fenyegetéssel kapcsolatosan megjegyzi a Kúria, hogy fenyegetésnek minősül minden olyan látszat keltése, amely nem kifejezett tényközléssel utal azokra a valótlan és váratlan eseményekre, körülményekre, amelyek a közlés címzettjében azt a képzetet keltik, hogy a bomba jelenlétének tényével kell számolnia, ami közveszéllyel járó esemény, esetleges robbanás akár azonnali bekövetkezésével fenyeget.

[16] Ennek megfelelően az alapügyben eljárt bíróságok a büntető anyagi jogszabályok sérelme nélkül, az irányadó tényállás alapján törvényesen állapították meg a terhelt bűnösségét és szabtak ki vele szemben büntetést.

[17] A felülvizsgálati indítványban hivatkozott eseti döntés és a védő által hozzáfűzött magyarázat nem igényel különösebb vizsgálatot és indokolást a Kúria részéről, ugyanis egy tilosban parkoló autó elszállítása miatti indulatból tett és nyomban felismerhetően nem megvalósítható fenyegetés nem vethető össze a jelen cselekmény során az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségén elhangzott és többször megerősített kijelentéssel.

[18] Ekként tehát a védő által előterjesztett felülvizsgálati indítvány nem alapos, ezért a Kúria, mivel olyan eljárási szabálysértést sem észlelt, amelynek vizsgálatára a Be. 423. § (5) bekezdése szerint hivatalból köteles, a Be. 424. § (1) bekezdés szerinti tanácsülésen, a Be. 426. § alapján a megtámadott határozatokat hatályában fenntartotta.

(Kúria Bfv. III. 157/2017.)

* * *

TELJES HATÁROZAT

Az ügy száma: Bfv.III.157/2017/5.

A határozat szintje: felülvizsgálat

A tanács tagjai: Dr. Kónya István, a tanács elnöke

Dr. Varga Zoltán, előadó bíró

Dr. Márki Zoltán, bíró

Az eljárás helye: Budapest

Az eljárás formája: nyilvános ülés

Az ülés napja: 2017. május 23.

Az ügy tárgya: közveszéllyel fenyegetés bűntette

Terhelt(ek):

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!