Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

A Szekszárdi Törvényszék P.20056/2018/30. számú határozata személyiségi jog megsértése tárgyában. [2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 4. §, b) pont, 8. §, j) pont, 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:43. §, c) pont, 2:45. §, (1) bek., (2) bek., 2:51. §, (2) bek.] Bíró: Imre Zita

Szekszárdi Törvényszék

10.P.20.056/2018/30. szám

A Szekszárdi Törvényszék a dr. Nehéz-Posony Katinka ügyvéd (felperesi képviselő címe) által képviselt felperes neve felperes címe szám alatti székhelyű felperesnek - a Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda (dr. Komlódi András ügyvéd, I-II. r. alperesi képviselő címe) által képviselt I.rendű alperes neve I. r. alperes címe szám alatti székhelyű I. r., és a dr. II.rendű alperes neve I. r. alperes címe idézési című II. r., valamint a személyesen eljárónak minősülő dr. III.rendű alperes neve III. r. alperes címe szám szám alatti lakos III. r. alperesek ellen személyiségi jogok megsértése tárgyú perében - a Pécsi Ítélőtábla Pkk.V.25.027/2018/2. sz. eljárásra kijelölő határozata alapján eljárva - meghozta a következő

í t é l e t e t:

A bíróság a keresetet elutasítja.

A feljegyzett eljárási illetéket az állam viseli.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye a Pécsi Ítélőtáblához. A fellebbezést a Szekszárdi Törvényszéknél kell benyújtani négy egyező példányban. Az Ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbezést előterjesztő fél számára a jogi képviselet kötelező.

A fellebbezési határidőbe nem számít bele a 2018. július 15-től augusztus 20-ig terjedő időszak (törvénykezési szünet).

I n d o k o l á s

A felperes több, mint 11 éve településett működő közhasznú civil szervezet, melynek tevékenysége: a fiatalok lelki, szellemi fejlődésének elősegítése a kultúra segítségével, az emberi szabadságjogok és az emberi méltóság tudatosítása; a társadalom önsegítő erejének fejlesztése és hasznosítása; a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése; a hátrányos helyzetűek támogatása és tehetségek kibontakoztatása, ennek érdekében a legmegfelelőbb módszerek tudományos kutatása, kidolgozása; a társadalmi előítéletek felszámolása a különböző kultúrák megismerésén keresztül.

2017. őszén Magyarországon a migránsválságból kiinduló, személy magyar származású amerikai üzletember tevékenységére is kiterjedő közéleti vita folyt, melyhez a közelgő 2018. évi parlamenti választásokat megelőző politikai viták társultak.

A felperes egy, a személy üzletember személyétől, és az Alapítvány amerikai alapítványtól függetlenül létrejött és működő szervezet, amely ugyanakkor a működéséhez anyagi támogatást kap az említett szervezettől. 2017. szeptemberében meghívásos pályázattal több regionális támogatási keretet biztosított az Alapítvány a vidéki civilszervezetek autonómiájának erősítésére, a társadalmi egyenlőtlenségek leküzdésére. A támogatás 130.000.000,- Ft keretösszegre szólt, melyből 100.000.000,- Ft az egyes szervezetek között elosztható összeg, a fennmaradó összeg közvetlenül a koordináló szervezetnél marad, működési, kommunikációs és egyéb saját céljaira. A támogatást két szervezet, egy észak-alföldi és egy dél-dunántúli szervezet nyerte el, ez utóbbi a felperes szervezet.

A regionális támogatási keret továbbpályáztatására a felperes 2017. november 30. napján tette közzé a pályázati felhívását "pályázat neve" címmel, melyre a jelentkezési határidő 2018. január 15. napja volt. A pályázati felhívásban a felperes a támogatási program céljaként azt az álláspontját fogalmazta meg, hogy "hazánkban jelentős probléma a széttöredezett társadalom és a párbeszéd hiánya, amelyen a közösségek erősítésével lehet változtatni". A pályázat kiírását követően a felperes a működést sajtónyilatkozat formájában jelentette be, majd a régió három megyeszékhelyén előzetesen meghirdetett helyszíneken pályázati fórumokat tartott, internetes oldalakon és a nyomtatott sajtóban is megjelent, és címlistájáról is értesítette partnereit.

2017. december 6-án a II. r. alperes, település város polgármestere a Rádió1-ben adott interjújában arra a műsorvezetői kérésre, hogy kommentálja azt, hogy több mint 130.000.000,- Ft-ot kapott egy települési alapítvány személytől, politikai tartalmú nyilatkozatot tett, részletezte, hogy a személy-terv része a migrációpárti szervezetek támogatása. A II. r. alperes az interjúban utalt arra a nyilatkozatra is, amelyet mint a város polgármestere a települési közgyűlés elé terjesztett 2017. december 14. napjára.

A II. r. alperes rádiónyilatkozatáról szóló MTI tudósítás szerint ezt azzal összefüggésben tette a polgármester, hogy mintegy 130.000.000,- Ft-ot kapott felperes neve elnevezésű települési alapítvány személy szervezetétől. A tudósítás arról számolt be, hogy a polgármester a rádiónyilatkozatban kifejtette: egészen bizonyos, hogy a támogatásban részesülő egyesületek és szervezetek mind-mind migrációpárti, a migrációt elősegítő és támogató alapítványok és civil szervezetek lesznek. Úgy fogalmazott, hogy ez az ügy településnek semmiképpen nem használ, személy - az anyagi támogatása - kevesebb, mint öt hónappal az országgyűlési választások előtt egyértelműen befolyást gyakorol a kampányra, amit "nem lenne szabad megtennie".

A III. r. alperes, a Szervezet - ... politikai párt B megyei elnöke 2017. december 8-án tartott sajtótájékoztatót. Az arról szóló MTI tudósítás szerint a politikus a sajtótájékoztatón arra kérte a város polgárait, vállalkozásait és szervezeteit, hogy "lehetőség szerint ne adjanak lakhelyet" a Bi megyeszékhely ingatlanjaiban "a személy-féle kampányközpontoknak". Hangsúlyozta, hogy a "személy-kampányközpont" tevékenysége "egyenesen szembemegy azzal a szándékkal, amelyet a magyar emberek elsöprő többsége támogat és fontosnak tart a jövőnk szempontjából". Azt mondta, nagyon könnyű levezetni, hogy miért éppen az országgyűlési választások előtt négy és fél hónappal, és milyen szándékkal érkezik ilyen "óriási támogatás". "Kikövetkeztethető volt, hogy amennyiben a magyar emberek a kormány által indított nemzeti konzultáción jelentős számban vesznek részt, azt a témában megszólított személy-szervezetek nem fogják szó nélkül hagyni." "A településiek tudják és értik, hogy mi a kockázata annak, hogy ha a személy-terv részeként a határt védő kerítés lebontásáig is hajlandóak lennének bizonyos szervezetek szerepet vállalni."

I.rendű alperes neve Közgyűlése, melyet a perben I.rendű alperes neve mint önálló jogalany I. r. alperes testesít meg, a polgármester II. r. alperes előterjesztése alapján, 315/2017. (XII. 14.) számú határozatot hozta a következő tartalommal:

"település Megyei Jogú Város Közgyűlésének nyilatkozata

Mi településiek megdöbbenéssel értesültünk személy magyar-amerikai milliárdos spekuláns alapítványának tervéről, hogy vidéki kampányközpontok (irodák) létrehozásával befolyásolni akarja életünket, döntéseinket, választásunkat.

Mindezt annak érdekében, hogy Magyarországon olyan kormány alakuljon, amely - a magyarok akaratával ellentétesen - migránsok ezreinek, tíz és százezreinek betelepítésével ellehetetlenítse a mai magyarok és leszármazottai, vagyis gyermekeink, unokáink és dédunokáink jövőjét, a keresztény Európa és Magyarország helyett egy vegyes, iszlamizált kontinenst és országot hozzon létre.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!