Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

1947. évi XXVI. törvénycikk

a magyar köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazás újabb meghosszabbításáról.

Emlékezetül adom mindenkinek, akit illet, hogy Magyarország Országgyűlése a következő törvénycikket alkotta:

1. § Az 1946: XVI. törvénycikkben a törvényhozás hatáskörébe tartozó rendelkezések rendeleti úton megtételére adott felhatalmazás határideje az 1948. évi április hó 30. napjáig meghosszabbíttatik. Általános kormányváltozás esetében azonban a felhatalmazás hatálya az említett határidő letelte előtt is megszűnik.

2. § A kormány köteles az 1. § alapján kibocsátott rendeleteit azoknak a minisztertanácsban való elfogadását követő tizenöt nap alatt az országgyűlés politikai bizottságának utólagos jóváhagyás végett bemutatni. A politikai bizottság a bemutatott rendeletekről az országgyűlésnek a bizottsági tárgyalást követő legközelebbi ülésen jelentést tesz.

3. § Az országgyűlés jóváhagyja a kormánynak azokat az intézkedéseit, amelyekkel az 1947. évi szeptember hó 24. napján bekövetkezett általános kormányváltozást követően a jelen törvény hatálybalépésének napjáig továbbra is bocsátott ki az 1946: XVI. törvénycikk alapján, illetőleg törvényes felhatalmazásra hivatkozás nélkül kormányrendeleteket.

4. § (1) Az 1946: XVI. tc. 2. §-a hatályát veszti.

(2) A jelen törvény kihirdetésének napján lép hatályba.

E törvénycikk kihirdetését elrendelem.

Ezt a törvénycikket mint a nemzet akaratát mindenki köteles megtartani.

Kelt Budapesten, ezerkilencszáznegyvenhetedik évi november hó huszonkettedik napján.

Tildy Zoltán s. k.,

Magyarország köztársasági elnöke

Szakasits Árpád s. k.,

miniszterelnök helyettes