175940/1948. (IV. 20.) FM rendelet

az ebtartási szabályok újabb megállapítása tárgyában

A vadászat szabályozása tárgyában kibocsátott 4640/1945. ME sz. r. § (2) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján a belügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem:

1. § A községek és városok külső határába póráz, illetve kolonc nélkül ebek semmiféle indokolással nem vihetők, illetőleg engedhetők ki.

Póráz, illetve, kolonc nélkül a külterületeken talált ebeket a mezőőrök, erdőőrök, vadőrök, rendőrök és pénzügyőrök minden mellék tekintet nélkül lelőni kötelesek.

A terület vadászati jogát haszonbérlő vadásztársasági tagok ugyancsak szabadon elpusztíthatják a vadászterületen póráz vagy kolonc nélkül tartózkodó ebeket.

2. § A zárt, beépített területen kívül a tanyákon és majorokon tartott ebeket biztos módon meg kell kölni, éjszakára pedig oly kolonccal ellátni, amely azok elcsatangolását meggátolja.

3. § Pásztorebek kizárólag a kihajtás és őrzés ideje alatt, vadászebek csupán vadászat, illetőleg idomítás céljából és csak vadászjeggyel rendelkező vadász felügyelete alatt tartózkodhatnak külterületeken.

4. § Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és pénzbüntetéssel büntetendő az, aki

a) ebét póráz, illetve kolonc, nélkül külterületre viszi,

b) tanyákon és majorokon tartott ebeket biztos módon meg nem köti és éjszakai elcsatangolásukat kolonc segítségével meg nem gátolja.

c) pásztorkutyáját kihajtás és őrzés idején kívül külterületre engedi.

A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak hatáskörébe tartózik. Az 1929. évi XXX. tc. 59. § (1) bek. 3. pontja alkalmazása szempontjából szakminiszternek a földmívelésügyi minisztert kell tekinteni.

5. § Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Budapest, 1948. évi április hó 14-én.

A miniszter helyett:

Keresztes Mihály s. k.,

államtitkár

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére