51763/1948. HM rendelet

a katonai büntetőtörvénykönyvről szóló 1948. évi LXII. törvénycikk és a katonai igazságügyi szervezet, valamint a katonai büntetőbíráskodásban a fellebbvitel módosításáról szóló 1948. évi LXIII. törvénycikk hatálybaléptetése tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 4.211.)

A katonai büntetőtörvénykönyvről szóló 1948. évi LXII. tc. (Ktbtk.) 133. §-ának (1) bekezdésében és a katonai igazságügyi szervezet, valamint a katonai büntetőbíráskodásban a fellebbvitel módosításáról szóló 1948. évi LXIII. tc. (Kbpn.) 65. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazások alapján az idézett törvénycikkek hatálybalépésének napját a belügyminiszterrel és az igazságügyminiszterrel egyetértve az alábbiakban állapítom meg:

1. §

(1) A katonai büntetőtörvénykönyvről szóló 1948. évi LXII. törvénycikk 1949. évi február hó 15. napján lép hatályba.

(2) A katonai igazságügyi szervezel, valamint a katonai büntetőbíráskodásban a fellebbvitel módosításáról szóló 1948. évi LXIII. törvénycikk - a 9. §-a (5) bekezdésének és a 14. § (6) bekezdésének kivételével - 1949. évi január hó 10. napján lép hatályba.

(3) A katonai igazságügyi szervezet, valamint a katonai büntetőbíráskodásban a fellebbvitel módosításáról szóló 1948. évi LXIII. tc. 9. §-ának (5) bekezdése és a 15. § ának (6) bekezdése 1949. évi február hó 15. napján lép hatályba.

2. §

A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Budapest, 1948. évi december hó 30-án.

Farkas Mihály s. k.

honvédelmi miniszter