4344/1949. (XII. 14.) MT rendelet

a közforgalmú trolibuszvállalatok tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 7.690.)

1. § Az 1930. XVI. tv. 1. §-ának második bekezdése hatályát veszti.

2. § A közlekedés- és postaügyi miniszter felhatalmazást kap, hogy a közforgalmú trolibuszvállalatok járatának létesítésével kapcsolatos eljárást, a vállalatok működésének műszaki és egyéb feltételeit, üzem- és üzletvitelét, a trolibuszok felszerelését, berendezését és üzembentartását, valamint a közúti forgalomban való részvételét - ez utóbbit a belügyminiszterrel egyetértésben - rendelettel szabályozza.

Budapest, 1949. évi december hó 12-én.

Dobi István s. k.

a minisztertanács elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére