1950. évi 11. törvényerejű rendelet

a foglyok megszökésének büntetés alá helyezése tárgyában

1. §[1]

2. § A szökés kísérlete büntetendő.

Szakasits Árpád s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Szabó Piroska s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.