147/1950. (V. 24.) MT rendelet

az 5.410/1945. (VII. 28.) ME rendelet módosításáról és kiegészítéséről

(Közigazgatási rendszám: 9.040.)

1. § (1) Az 5410/1945. (VII. 28.) ME rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának első bekezdésében foglalt rendelkezést alkalmazni lehet olyan üzemi ingatlan tekintetében is, amely használaton kívül áll, vagy amely kizárólag vagy túlnyomórészt az idézett jogszabályban említett üzemi felszerelési tárgy (gép, szerszám stb.) nyersanyag-, üzemanyag- vagy félgyártmánykészlet elhelyezésének célját szolgálja; ha az ilyen célt szolgáló ingatlanrész az ingatlan egyéb részeitől természetben elválasztható, az illetékes miniszter elrendelheti az ingatlan megosztását.

(2) A telekkönyvi hatóság az (1) bekezdésben említett ingatlan tekintetében az illetékes miniszternek az illetékes elsőfokú építésügyi hatóság útján előterjesztett megkeresésére az 1949. 20. tvr. 11. §-ának (2) bekezdése szerint jár el.

2. § Az R. 2. §-ában foglalt rendelkezéseket nem lehet alkalmazni abban az esetben, ha az üzemi felszerelési tárgy, nyersanyag-, üzemanyag- vagy félgyártmánykészlet, illetőleg az üzemi ingatlan használaton kívül áll, végül ha az ingatlan kizárólag vagy túlnyomórészt használaton kívül álló üzemi felszerelési tárgy, nyersanyag-, üzemanyag- vagy félgyártmánykészlet elhelyezésének célját szolgálja.

3. § Az R. 3. §-ában említett bizottság jogköre az illetékes miniszterre száll át.

4. § A jelen rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dobi István s. k.,

a minisztertanács elnöke

Tartalomjegyzék