109/1951. (IX. 1.) EüM rendelet

a földalatti vasútépítésnél sűrített levegőben végzendő munkálatok balesetelhárító és egészségvédő óvórendszabálya kiadása tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 9.061.)

A 240/1950. (IX. 23.) MT rendelet 1. §-ának (2) bekezdésében megjelölt hatáskörömben a közlekedés- és postaügyi miniszterrel, valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsával (a továbbiakban: SZOT) egyetértve a következőket rendelem:

1. § A dolgozók egészségének megóvása és az üzemi balesetek elhárítása céljából minden sűrített levegőben végzett kesszon-munkánál a jelen rendelettel egyidejűleg kiadott földalatti vasútépítésnél sűrített levegőben végzendő munkálatok balesetelhárító és egészségvédő óvórendszabályban (a továbbiakban: Óvórendszabály) foglalt előírások szerint kell eljárni.

2. § Az Óvórendszabály egyes elvi jelentőségű előírásainak helyes értelmezésével kapcsolatos kérdésekben az egészségügyi miniszternek a közlekedésés postaügyi miniszterrel és az SZOT-al egyetértésben adott magyarázata az irányadó.

3. § Az Óvórendszabály füzetalakú kiadmányban külön kerül kibocsátásra. Az Óvórendszabály az Építő-, Fa- és Épitőanyagipari Dolgozók Szakszervezetétől szerezhető be.

4. § Az a munkáltató (vállalat, üzem vezetője), aki az Óvórendszabályban foglalt előírásokat nem tartja meg, amennyiben a mulasztás súlyosabb büntetőrendelkezés alá nem esik, a 240/1950. (IX. 23.) MT rendelet 9. §-a értelmében pénzbüntetéssel büntetendő kihágást követ el.

5. § Az Óvórendszabály 21. pontjának 212.. 214. és 217. alpontjaiban, 23. pontjának 231, 233. és 239. alpontjaiban, 25. pontjának 251. és 252. alpontjaiban, 27. pontjának 275, 276, 277/2771, 277/2774. és 279. alpontjaiban. 28. pontjának 282., 283. és 284. alpontjaiban, 29. pontjának 291. alpontjában, 32. pontjának 323., 325. és 326. alpontjaiban, 51. pontjának 512. alpontjában, 56. pontjának 562. és 564/5643. alpontjaiban, 74. pontjának 742. alpontjában és 75. pontjának 752. és 753. alpontjaiban foglalt rendelkezések hatálybalépéséről a közlekedés- és postaügyi miniszter külön rendelettel intézkedik. E rendelkezések hatálybaléptetése tekintetében a közlekedés- és postaügyi miniszter külön-külön időpontot is megállapíthat.

Ratkó Anna s. k.,

egészségügyi miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére