111/1951. (V. 19.) MT rendelet

a tőzeg kitermelésének szabályozásáról

(Közigazgatási rendszám: 8.230.)

1. § (1) Tőzegtelepet feltárni, bármely módon kitermelni vagy megsemmisíteni csak az arra tárgyánál fogva hivatott és területileg illetékes állami vállalat jogosult. Tőzeget magánszemély nem termelhet ki és nem semmisíthet meg.

(2) A bánya- és energiaügyi miniszter városok, községek és szövetkezetek részére tőzeg feltárására vagy kitermelésére engedélyt adhat.

(3) A tőzeg feltárásának, kitermelésének, megsemmisítésének nem lehet akadálya, hogy az a földterület, amelyen a tőzeg lelőhely van, magántulajdonban áll.

(4) Ha a tőzegtelep feltárása vagy kitermelése során elfoglalt földterület magántulajdonban áll a tulajdonost a ténylegesen elfoglalt földterület után - amennyiben a feltárás vagy kitermelés a földterület rendeltetésszerű használatát akadályozza -a feltárás vagy kitermelés időtartamára térítés illeti meg. A térítés mértékét a földművelésügyi miniszter rendelettel szabályozza.

2. § (1) Azt, aki a jelen rendelet rendelkezéseit megszegi vagy kijátssza, megfelelő esetben a társadalmi tulajdon védelméről szóló 1950. évi 24. törvényerejű rendelet szerint kell megbüntetni.

(2) Amennyiben a cselekmény az 1950. évi 24. törvényerejű rendelet vagy más súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, a jelen rendelet rendelkezéseinek megszegése vagy kijátszása, valamint végrehajtásának bármilyen módon való akadályozása kihágás és hat hónapig terjedhető elzárással büntetendő.

(3) A kihágás miatt kiszabható pénzbüntetés legmagasabb összege húszezer forint.

(4) A kihágás miatt az eljárás a végrehajtóbizottságnak mint rendőri büntetőbíróságnak hatáskörébe tartozik. Szakminiszterként a bánya- és energiaügyi miniszter jár el.

3. § A jelen rendelet végrehajtásáról a földművelésügyi miniszter gondoskodik.

Dobi István s. k.,

a minisztertanács elnöke

Tartalomjegyzék