121/1951. (IX. 29.) EüM rendelet

a textilipari egészségvédő óvórendszabály kiadása tárgyában

(Közigazgatási rendszám; 9.061.)

A 240/1950. (IX. 23.) MT rendelet 1. §-ának (2) bekezdésében megjelölt hatáskörömben a könnyűipari miniszterrel, valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsával (a továbbiakban: SZOT) egyetértve a következőket rendelem:

1. § A dolgozók egészségének megóvása érdekében a textilipari üzemekben (munkahelyeken) végzett munkálatoknál a jelen rendelettel egyidejűleg kiadott textilipari egészségvédő óvórendszabályban (a továbbiakban: óvórendszabály), foglalt előírások szerint kell eljárni.

2. § Az óvórendszabály füzetalakú kiadmányban külön kerül kibocsátásra. Az óvórendszabály a Textil- és Ruházatiipari Dolgozók Szakszervezeténél (Budapest, VI., Rlppl Rónai-u. 2.) szerezhető be.

3. § Az óvórendszabály egyes elvi jelentőségű előírásainak helyes értelmezésével kapcsolatos kérdésekben az egészségügyi miniszternek a könnyűipari miniszterrel és a SZOT-tal egyetértésben kiadott magyarázata az irányadó.

4. § Az a munkáltató (vállalat, üzem vezetője), aki az óvórendszabályban foglalt előírásokat nem tartja meg, amennyiben a mulasztás súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, a 240/1950. (IX. 23.) MT rendelet 9. §-a értelmében húszezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő kihágást követ el.

Ratkó Anna s. k.,

egészségügyi miniszter

Tartalomjegyzék