130/1951. (XI. 21.) EüM rendelet

a szülőintézeten (szülőotthonon) kívül lefolyó szülési események egészségügyi feltételeinek előmozdítása tárgyában

A pénzügyminiszterrel és a belkereskedelmi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem:

1. § (1) A szülőintézeten (szülőotthonon) kívül lefolyó szülésnél, koraszülésnél, vetélésnél és gyermekágynál (a továbbiakban: szülési esemény) közreműködő szülésznő (bába) a szülési esemény ellátásánál szülészeti egységcsomagot köteles használni.

(2) A szülészeti egységcsomag egy-egy szülési esemény ellátásánál szükséges anyagokat tartalmazza. Az egységcsomag tartalma:

a) egészségügyi gyapot (vatta), 50 gr-os, csírátlanított MOSZ 481 (felbontatlan) a gátvédelemhez,

b) gézlap, 5X10 drb., csírátlanítva, csomagolva, 6X6 cm-es nagyságban az újszülött köldökellátásához,

c) Neomagnol tabletta, 10 db 1 gr-os, eredeti csomagolásban fertőtlenítéshez,

d) babaszappan, 1 db 100 gr-os az újszülött fürdetéséhez,

e) mosdószappan, 1 db 100 gr-os, a szülőnő (gyermekágyas) kezeléséhez és a szülésznő (bába) kézmosásához,

f) Bismuthum subgallicum, 1 db 10 gr-os, papirosdobozban, az újszülött köldökének ellátásához és a gyermekágyas lágyrészsérülésének kezeléséhez,

g) bórsavpor, 3 db 3 gr-os csomagolásban, papírtáskában, a megadott használati utasítás szerint az emlőbimbó mosásához szükséges bórvíz készítéséhez.

(3) Az egységcsomag előállításáról és a gyógyszertárak útján való forgalomba hozataláról a Gyógyáruértékesítő Vállalat gondoskodik.

(4) A szülészeti egységcsomag a megállapított áron a gyógyszertárakban szerezhető be. A gyógyszertárak kötelesek szülészeti egységcsomagot készletben tartani.

(5) A szülészeti egységcsomagot a terhes nő (szülőnő, elvetélő), illetőleg eltartásra kötelezett hozzátartozója terhére hatósági orvos vénye alapján kell beszerezni. Ha a terhes nő (szülőnő, elvetélő) a társadalombiztosítás vagy a közgyógyszerellátás szolgáltatásaira jogosult, a szülészeti egységcsomagot a rendelésre jogosított orvos vénye alapján a társadalombiztosítás, illetőleg a közgyógyszerellátás terhére kell kiszolgáltatni.

2. § A szülési eseménynél közreműködő szülésznő (bába) köteles

1. a terhesség alatti, illetőleg szülés előtti vérzés esetében, továbbá minden terhességi és szülési rendellenesség és szövődmény (koraszülés, medencevégű és harántfekvés, fájásgyengeség stb.) esetében a terhes nőt (szülőnőt, elvetélőt) közelebbi vizsgálat és beavatkozás nélkül haladéktalanul a legközelebbi szülőintézetbe (szülőotthonba) szállíttatni; amennyiben pedig az intézetbe szállítást elháríthatatlan akadály gátolja, orvos hívásáról gondoskodni;

2. a szülőutak lágyrészsérülése esetében a sérülés sebészeti ellátása végett a szülőnőhöz a szülés után azonnal orvost hívatni.

3. § A terhes nővel közös háztartásban élő nagykorú hozzátartozó (férj, szülő, gyermek) köteles

1. a szülészeti egységcsomagot már a szülés megkezdése előtt beszerezni, illetőleg beszerzése iránt intézkedni;

2. a 2. § esetében a szülésznő (bába) felhívására a terhes nő (szülőnő, elvetélő) szülőintézetbe szállításáról gondoskodni, illetőleg hozzá orvost hívni.

4. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntetőrendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és pénzbüntetéssel büntetendő:

a) a szülésznő (bába), ha az 1. § (1) bekezdésében vagy a 2. §-ban meghatározott kötelezettségének neki felróható okból nem tesz eleget,

b) a terhes nővel (szülőnővel, elvetélővel) közös háztartásban élő nagykorú hozzátartozó, ha a 3. §-ban meghatározott kötelességének teljesítését neki felróható okból elmulasztja.

(2) A pénzbüntetés legmagasabb összege ezer forint.

(3) A kihágás miatt az eljárás a végrehajtó bizottságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak a hatáskörébe tartozik. Szakminiszterként az egészségügyi miniszter jár el.

5. § A jelen rendelet az 1952. évi január hó 1. napján lép hatályba.

Ratkó Anna s. k.,

egészségügyi miniszter