1951. évi 6. törvényerejű rendelet

a miniszterhelyettesekről[1]

1. § (1) A minisztérumokban a minisztereknek alárendelt miniszterhelyettesek működnek.

(2) A miniszterhelyettesek egyike a miniszter első helyettese.

2. § A miniszter tennivalóit akadályoztatása esetében első helyettese látja el. A miniszterhelyettesek jogkörét egyébként a miniszter határozza meg.

3. § A miniszter első helyettesét kifejezetten erre az állásra kell kinevezni.[2]

4. § Az államtitkári és a minisztériumi csoportfőnöki állások megszűnnek; ahol a jogszabályok és egyéb rendelkezések államtitkárról vagy csoportfőnökről tesznek említést, helyettük miniszterhelyettest kell érteni.

Rónai Sándor s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Szabó Piroska s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] A törvényerejű rendelet a Magyar Közlöny 1951. évi 14-15. számában jelent meg. A norma tartalmát módosította az 1968. évi 5. törvényerejű rendelet 5. §-a. A módosítás az előbbi törvényhelyen olvasható.

[2] Módosította az 1956. évi 24. törvényerejű rendelet 2. §-a. Hatályos 1956.11.20.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére