1952. évi 25. törvényerejű rendelet

a múzeumokról és műemlékekről szóló 1949. évi 13. törvényerejű rendelet módosítása tárgyában

1. § A múzeumokra és műemlékekre vonatkozóan az 1949. évi 13. törvényerejű rendeletben és egyéb jogszabályokban a közoktatásügyi miniszter részére biztosított jogkört a népművelési miniszter veszi át.

2. § A Múzeumok és Műemlékek Országos Központja megszűnik; feladatának ellátásáról a népművelési miniszter gondoskodik.

3. § (1) A jelen törvényerejű rendelet az 1953. évi február hó 1. napján lép hatályba, hatálybalépésével az 1949. évi 13. törvényerejű rendelet 3. §-ának (1) és (2) bekezdése és 28. §-a hatályát veszti.

(2) Ahol az 1949. évi 13. törvényerejű rendelet, vagy a népművelési miniszternek a jelen törvényerejű rendeletben megállapított jogkörét érintő más jogszabály a közoktatásügyi minisztert, illetőleg a Múzeumok és Műemlékek Országos Központját említi, helyettük a népművelési minisztert kell érteni.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Szabó Piroska s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára