4/1952. (IV. 16.) EüM rendelet

a papirosfeldolgozóipari üzemekre vonatkozó egészségvédő és balesetelhárító óvórendszabályok kiadása tárgyában

A 240/1950. (IX. 23.) MT számú rendelet 1. §-ának (2) bekezdésében megjelölt hatáskörömben a bánya- és energiaügyi miniszterrel, a könnyűipari miniszterrel, valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsával (a továbbiakban: SZOT) egyetértve a következőket rendelem:

1. §

A dolgozók egészségének megóvása és az üzemi balesetek elhárítása céljából minden olyan vállalatnál és üzemben, ahol dolgozókat papiros feldolgozással vagy ezekkel összefüggő munkálatokkal foglalkoztatnak, ezeknél a munkáknál a jelen rendelettel egyidejűleg kiadott papirosfeldolgozóipari egészségvédő és balesetelhárító óvórendszabályokban foglalt előírások szerint kell eljárni.

2. §

Az óvórendszabályok füzetalakú kiadmányban külön kerülnek kibocsátásra. Az óvórendszabályok a Nyomda- és Papíripari dolgozók Szakszervezeténél (Budapest, VIII., Bérkocsis-utca 1.) szerezhetők be.

3. §

Az óvórendszabályok egyes elvi jelentőségű előírásainak helyes értelmezésével kapcsolatos kérdésekben az egészségügyi miniszternek a bánya- és energiaügyi miniszterrel, a könnyűipari miniszterrel és a SZOT-tal egyetértésben adott magyarázata az irányadó.

4. §

Az a munkáltató (vállalat, üzem vezetője), aki az óvórendszabályokban foglalt előírásokat nem tartja meg, amennyiben a mulasztás súlyosabb büntetőrendelkezés alá nem esik, a 240/1950. (IX. 23.) MT számú rendelet 9. §-a értelmében húszezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő kihágást követ el.

Ratkó Anna s. k.,

egészségügyi miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére