1952. évi 6. törvényerejű rendelet

a katonai büntetőtörvénykönyvről szóló 1948. évi LXII. törvény kiegészítéséről

1. § A katonai büntetőtörvénykönyvről szóló 1948. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Ktbtk.), valamint az azt kiegészítő és módosító rendelkezések hatálya az 1951. évi 31. tvr. 20. §-a (1) bekezdésének d) és f) pontjaiban említett testületek tagjaira is kiterjed.

2. § A pénzügyőrség tagjai a katonai büntető törvények alkalmazásában ugyanolyan elbírálás alá esnek, mint a rendőrség tagjai.

3. § Az 1951. évi 31. tvr. 20. §-a (1) bekezdésének h) pontja azzal egészíttetik ki, hogy katonai büntető eljárás alá tartoznak a pénzügyőrség tagjain kívül a pénzügyőrség egyéb alkalmazottai is.

4. § A jelen törvényerejű rendelet végrehajtásáról a honvédelmi, a belügy- és a pénzügyminiszter egyetértésben gondoskodnak

Rónai Sándor s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Szabó Piroska s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára