1/1953. (I. 10.) MT rendelet

a tömb- és színezüst vételre való kötelező felajánlásáról

1. §

(1) Aki a jelen rendelet hatálybalépésekor ezüsttömböt, ezüstrudat (lemezt), huzalt, öntött-, hengerelt-, húzottezüstöt tart bármilyen címen birtokában, köteles azt a jelen rendelet hatálybalépésétől számított nyolc napon belül az Óra- és Ékszer-kereskedelmi Vállalatnak vételre felajánlani.

(2) Aki a jelen rendelet hatálybalépése után jut az (1) bekezdésben megjelölt ezüstféleség birtokába, a felajánlási kötelezettséget három napon belül köteles teljesíteni.

(3) Az Óra- és Ékszerkereskedelmi Vállalat a felajánlott ezüstöt a megállapított áron megvásárolja.

(4) Nem vonatkozik a felajánlási kötelezettség az ezüstből készült használati- és dísztárgyakra, továbbá az egyes minisztériumok által az anyaggazdálkodás kapcsán megállapított keretben beszerzett ezüstkészletekre, valamint az ezüstipar folytatására jogosultak készleteire.

2. §

(1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntetői rendelkezés - különösen a gazdasági rend büntetőjogi védelméről szóló 8.800/1946. (VII. 28.) ME rendelet, valamint a tervgazdálkodás büntetőjogi védelméről szóló 1950. évi 4. törvényerejű rendelet rendelkezései - alá nem esik, bűntettet követ el és egy évig terjedhető börtönnel büntetendő, aki a jelen rendelet 1. §-ának (1) és (2) bekezdéseiben megszabott felajánlási kötelezettségnek nem tesz eleget.

(2) Az (1) bekezdés alá tartozó cselekmény miatt a büntető eljárást a pénzügyminiszter feljelentése alapján lehet megindítani.

Rákosi Mátyás s. k.,

a minisztertanács elnöke