Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

1954. évi 12. törvényerejű rendelet

az ország területének elhagyására vonatkozó büntető rendelkezések kiegészítéséről

1. § (1) A katonai büntető eljárás alá tartozó fegyveres és rendészeti testületnek azt a tagját, aki külföldre szökik, 15 évig terjedhető börtönnel kell büntetni.

(2) Ugyanígy kell büntetni azt a polgári személyt is, aki repülőgépet vagy más légi közlekedési eszközt engedély nélkül szándékosan külföldre vezet, vagy azon a személyzet tagjaként engedély nélkül és szándékosan külföldre távozik.

(3) Ha az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bűntettet felfegyverkezve vagy csoportosan követ;k el, a büntetés halál.

2. § Aki az 1. §-ban meghatározott bűntett elkövetéséhez szükséges vagy azt könnyítő előfeltételeket biztosítja, az ehhez szükséges eszközöket vagy kellékeket megszerzi, illetőleg a bűntett véghezvitelére alkalmassá teszi, úgyszintén aki az elkövetésre mást felhív, az elkövetésre ajánlkozik, erre felhívás folytán vállalkozik, a közös elkövetésre nézve megállapodik vagy a bűntett véghezvitelét előkészítő bármely más cselekményt hajt végre, 10 évig terjedhető börtönnel büntetendő.

3. § Azt, aki az 1. és 2. §-okban meghatározott bűncselekményről tudomást szerez és erről a halóságnak haladéktalanul jelentést nem tesz, 5 évig terjedhető börtönnel kell büntetni.

4. § (1) Az 1. §-ban meghatározott bűntett esetében a teljes vagyonelkobzás kimondása kötelező.

(2) A 2. és a 3. §-okban meghatározott büntettek elkövetése esetén teljes vagy részleges vagyonelkobzásnak van helye.

(3) Az 1. és a 2. §-okban meghatározott bűntettek elkövetőivel szemben az ország területének meghatározott részéből való kiutasítást (Btá. 45. §) is ki lehet mondani.

5. §[1]

6. § A jelen törvényerejű rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; hatálybalépésével egyidejűleg a jelen törvényerejű rendelettől eltérő korábbi rendelkezések hatályukat vesztik.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Darabos Iván s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1957. évi 51. törvényerejű rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1957.09.01.