1956. évi 32. törvényerejű rendelet

az 1956. évi 28. számú törvényerejű rendelet kiegészítéséről

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a rögtönbíráskodásról szóló 1956. évi 28. számú törvényerejű rendelet 3. §-át a következő (3) bekezdéssel egészíti ki:

1. § "(3) A rögtönítélő bíróság, ha a terheltet a rögtönítélő eljárás alá tartozó valamely bűncselekményben bűnösnek nyilvánítja, ítéletében egyúttal halálbüntetést szab ki."

2. § A kiegészítés a kihirdetés időpontjában lép hatályba.

Budapest, 1956. december 12-én.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Kristóf István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára