Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

1957. évi 22. törvényerejű rendelet

az egyes egyházi állások betöltéséhez szükséges állami hozzájárulásról

Alkotmányunk 54. §-ának (2) bekezdése szerint a lelkiismereti szabadság biztosítása érdekében a Magyar Népköztársaság az egyházat különválasztja az államtól. Ennek megfelelően államhatalmi szerveink a magyar államfők által évszázadokon át gyakorolt és a római katolikus egyház életébe mélyen benyúló főkegyúri jogot nem gyakorolják. Szükség van azonban az egyházi kinevezéseknél az állami szuverenitás érvényesítése végett az állami érdekek biztosítására. Ezért a Népköztársaság Elnöki Tanácsa az alábbi törvényerejű rendeletet alkotja.

1. §[1] (1) Az olyan egyházi vezető tisztség betöltése, amely nem a magyar joghatóság alá tartozó szerv hatáskörébe tartozik, az illetékes külföldi szervvel való külön megállapodás alapján történik. A megállapodást a Minisztertanács készíti elő.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó esetekben a kinevezésre (választásra) az egyház alapszabálya (törvénye) vonatkozik.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kinevezéshez (választáshoz) az előzetes állami hozzájárulást a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa adja meg.

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. § A jelen törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép életbe. Az 1951. évi 20. törvényerejű rendelet hatályát veszti.

Nagy Dániel s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának helyettes elnöke

Kristóf István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 1989. évi 14. törvényerejű rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1989.06.30.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1989. évi 14. törvényerejű rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1989.06.30.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1989. évi 14. törvényerejű rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1989.06.30.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1989. évi 14. törvényerejű rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1989.06.30.