1957. évi 38. törvényerejű rendelet

az 1953. évi 16. törvényerejű rendelet módosításáról

1. § Az 1953. évi 16. törvényerejű rendelet 16. §-a a következőképpen módosul:

"(1) A közlekedésrendészeti, a folyamrendészeti és köztisztasági szabályok tettenért megszegőire a rendőrség, illetve a folyamrendészeti hatóság, ezzel a feladattal megbízott tagjai a helyszínen pénzbírságot szabhatnak ki. Ezt a rendelkezést a katonai büntető eljárás hatálya alá tartozó személyekre is alkalmazni kell.

(2) Azoknak a köztisztasági szabályoknak a körét, amelyek tettenért megszegőivel szemben a helyszínen pénzbírságot lehet kiszabni, a belügyminiszter, a fővárosi, megyei, illetőleg megyei jogú városi tanács végrehajtó bizottságának elnökével egyetértésben állapítja meg. Azoknak a folyamrendészeti szabályoknak a körét, amelyek tettenért megszegőivel szemben a helyszínen pénzbírságot lehet kiszabni, a közlekedés- és postaügyi miniszter állapítja meg.

(3) A pénzbírság legmagasabb összege 20.- Ft.

(4) A (3) bekezdésben megjelölt kereten belül az egyes szabálysértések miatt helyszínen kiszabható pénzbírság összegét a belügyminiszter, illetve a közlekedés- és postaügyi miniszter állapítja meg."

2. § Jelen törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Kristóf István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára