1957. évi 44. törvényerejű rendelet

a szabálysértések megállapításának rendjéről és egyes bűntettek szabálysértéssé minősítéséről szóló 1956. évi 16. törvényerejű rendelet módosításáról

1. § Az 1956. évi 16. törvényerejű rendelet 1. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

"(2) A szabálysértés miatt kiszabható pénzbírság legkisebb összege 10 forint, legmagasabb összegét

a) 500, 1000 vagy 3000 forintban lehet megállapítani, ha a szabálysértést törvény, törvényerejű rendelet vagy kormányrendelet,

b) 100, 500 vagy 1000 forintban, ha a szabálysértést a fővárosi, megyei, megyei jogú városi, járási, járási jogú városi vagy fővárosi (városi) kerületi tanács rendelete,

c) 100 forintban, ha a szabálysértést a községi tanács rendelete állapította meg."

2. § A jelen törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Nagy Dániel s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának helyettes elnöke

Kristóf István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére