71/1957. (XII. 31.) Korm. rendelet

a gépjárművek üzemanyag ellátásának szabályozása tárgyában kiadott 298/1950. (XII. 28.) MT rendelet módosításáról

1. § Forgalmi rendszámmal ellátott közúti gépjármű, továbbá a közforgalmú, nem közforgalmú, valamint sportcélra szolgáló vízi gépjármű üzembentartására szolgáló benzint, gázolajat, motorolajat és sebességváltó olajat (továbbiakban: üzemanyagot) magánszemélyek szabad forgalomban, korlátlanul vásárolható utalványok ellenében, benzinkutaknál szerezhetik be.

2. § (1) Az utalványokat az Ásványolaj forgalmi Vállalat bocsátja ki és a postahivatalok árusítják.

(2) Az utalványok a naptári év végéig érvényesek. A lejárt, be nem váltott utalványokat az Ásványolajforgalmi Vállalat a következő év első negyedében a felmerült kezelési költségek felszámítása mellett visszaváltani köteles.

3. § A 298/1950. (XII. 28.) MT rendelet 2. § (1) bekezdésének a)-e) pontjában felsorolt szer-vek továbbra is a rendelet szerinti rendszerben szerzik be az üzemanyagot.

4. § Az Ásványolajforgalmi Vállalat kútkezelői magánszemélytől közületi utalványt nem fogadhatnak el.

5. § Az 1. és 2. §-okban foglaltaknak megfelelően, a 298/1950. (XII. 28.) MT rendelet 1. §-ának (1) és (2) bekezdésében megnevezett üzemanyagutalvány alatt korlátlanul beszerezhető vásárlási utalványokat kell érteni. A 298/1950. (XII. 28.) MT rendelet 2. § (1) bekezdésének f), g), h) pontjai, valamint a (3) bekezdés, továbbá a 3., 5., 6. és 7. §-ok hatályukat vesztik.

6. § Jelen rendelet 1958. évi január hó 1. napján lép hatályba.

Apró Antal s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökhelyettese