13/1958. (VII. 19.) ÉlmM rendelet

az állami felvásárlás érdekeit sértő egyes cselekmények szabálysértéssé nyilvánítása szempontjából irányadó mérték megállapításáról

A 36/1958. (VI. 1.) Korm. számú rendelet 1. § (2) bekezdésében, valamint a 37/1958. (VI. 1.) Korm. számú rendelet 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. § Szabálysértési eljárásnak a 36/1958. (VI. 1.) Korm. számú rendelet 1. §-ának (2) bekezdésében meghatározott cselekmények miatt az állami vállalat vagy szövetkezet dolgozójával (tagjával) szemben, továbbá a 37/1958. (VI. 1.) Korm. számú rendelet 1. §-ában meghatározott cselekmények miatt a magánkereskedővel szemben akkor van helye, ha a jogszabály tiltó rendelkezése ellenére vásárolt, illetőleg forgalombahozott mezőgazdasági termény, termék vagy állat (a továbbiakban: mezőgazdasági termék) értéke a 3000 forintot nem haladja meg.

2. § (1) Az 1. §-ban említett értékhatár megállapításánál a mezőgazdasági termékeknek a szabálysértés elkövetésének helyén és időpontjában érvényes állami felvásárlási árát kell figyelembe venni.

(2) Ha az 1. §-ban meghatározott több szabálysértés együttesen kerül elbírálásra, a szabálysértési eljárásra irányadó értékhatár szempontjából a jogszabály rendelkezése ellenére vásárolt, illetőleg forgalombahozott mezőgazdasági termékek értékét egybe kell foglalni.

3. § A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kovács Imre s. k.,

élelmezésügyi miniszter