1958. évi 21. törvényerejű rendelet

a tartási és gondozási kötelezettség teljesítésének büntetőjogi védelméről

1. §[1]

2. §[2]

3. § (1)[3]

(2) A bíróság a büntető eljárást legfeljebb hat hónapra egyízben felfüggesztheti avégett, hogy a terheltnek alkalmat adjon mulasztása helyrehozására, feltéve, hogy erre - az eset összes körülményeit figyelembe véve - megalapozottan következtethet.

(3) A bíróság a büntető eljárást a kitűzött határidő elteltének bevárása nélkül folytatja, ha a terhelt kötelezettségének továbbra sem tesz eleget.

(4) A büntető eljárásnak az (1) bekezdés alapján történő megszüntetése esetében a bíróság a bűnügyi költségek megtérítésére a terheltet kötelezi.

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

Nagy Dániel s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának helyettes elnöke

Kristóf István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.