26/1958. (XII. 29.) FM rendelet

a nemesített napraforgóvetőmag termeléséről

A nemesített napraforgóvetőmag keveredésmentes termelése érdekében a 7.800/1946. (VII. 9.) ME számú rendelet 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem.

1. § (1) A napraforgó elitvetőmagot előállító kísérleti intézetek nemesítő telepei (a továbbiakban: gazdaság) körül zárt területet kell kialakítani.

(2) A zárt területet úgy kell kijelölni, hogy a gazdaság napraforgó vetésterületétől számítva legalább 3 km izolációs távolság legyen. A kijelölést a gazdaság vezetőjének javaslata alapján a járási tanács végrehajtó bizottsága mezőgazdasági szakigazgatási szerve köteles elvégezni.

(3) A zárt területeken napraforgót - mind táblás művelésben, mind szegélyvetésként - csak a gazdaság által önköltségi áron rendelkezésre bocsátott vetőmag felhasználásával szabad termelni. A vetőmag önköltségi ára azonban nem lehet több, mint a vetőmagakcióban meghirdetett kedvezményes ár.

2. § A járási tanács végrehajtó bizottsága mezőgazdasági szakigazgatási szerve a helyben szokásos módon köteles gondoskodni arról, hogy a zárt terület kijelöléséről az érdekelt termelők tudomást szerezzenek.

3. § A jelen rendeletben foglalt rendelkezések megszegése a 7.800/1946. (VII. 9.) ME számú rendelet 4. §-a és az 1955. évi 17. számú törvényerejű rendelet 2. §-a értelmében szabálysértés. A kiszabható pénzbírság tekintetében az 1955. évi 17. számú törvényerejű rendelet 12. §-a, az eljárás tekintetében a 32/1955. (VI. 8.) MT számú rendelet irányadó.

4. § A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dögei Imre s. k.,

földművelésügyi miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére