4/1959. (VII. 7.) KiPM rendelet

a kendőfestő és a kötöttáru készítő kisiparosok vásározó tevékenységének szabályozásáról

A kisiparosok ipargyakorlásáról szóló 1958. évi 9. törvényerejű rendelet 1. §-ának (2) bekezdése, valamint 17. §-ának (3) bekezdése alapján - a belkereskedelmi miniszterrel egyetértésben - az alábbiakat rendelem:

1. § Kendőfestő és készítő, továbbá kötöttáru készítő kisiparos (gépi hurkoló, kézi hurkoló, ilyen termékeket előállító háziiparos) termékeit vásárokon és heti piacokon csak abban a megyében hozhatja forgalomba, ahol telephelye van.

2. § Az 1958. évi 9. törvényerejű rendelet 27. §-a (2) bekezdésének g) pontja szerint szabálysértést követ el és 1000 forintig terjedhető pénzbírsággal sújtható az a kisiparos, aki a jelen rendeletben foglaltakat megszegi vagy kijátssza.

3. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Horváth Gyula s. k.,

könnyűipari miniszterhelyettes