3/1962. (II. 22.) Korm. rendelet

a munkaközvetítésről szóló egyes rendelkezések megszegésének szabálysértéssé nyilvánításáról

1. § Szabálysértést követ el és 3.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható a munkáltató, illetőleg a mulasztást elkövető személy, aki a 15/1956. (XII. 29.) Korm. rendeletnek a munkaközvetítésre vonatkozó rendelkezései, illetve az azok végrehajtásáról szóló jogszabályok megszegésével vagy kijátszásával

a) közvetítés nélkül alkalmaz dolgozót olyan munkakörben, amelynek betöltésére kötelező közvetítést rendeltek el, vagy

b) egyéb esetekben anélkül alkalmaz dolgozót, hogy a vállalat munkaerő-szükségletét - bár ezt jogszabály elrendelte - előzőleg a területileg illetékes munkaközvetítő irodához bejelentette volna.

2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kádár János s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke