3/1963. (II. 13.) KipM rendelet

a műanyagból készült termékeket előállító kisiparosok vásározó tevékenységének szabályozásáról

A kisiparosok ipargyakorlásáról szóló 1958. évi 9. törvényerejű rendelet 17. §-ának (3) bekezdése alapján - a belkereskedelmi miniszterrel egyetértésben - az alábbiakat rendelem:

1. § A kisiparos műanyagból készült termékeit vásárokon és heti piacokon csak abban a megyében hozhatja forgalomba, ahol telephelye van.

2. § Az 1958. évi 9. törvényerejű rendelet 27. §-a (2) bekezdésének g) pontja szerint szabálysértést követ el és 1000 forintig terjedhető pénzbírsággal sújtható az a kisiparos, aki az e rendeletben foglaltakat megszegi vagy kijátssza.

3. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Horváth Gyula s. k.,

könnyűipari miniszterhelyettes

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére