9/1963. (IV. 17.) Korm. rendelet

a szabálysértési ügyek intézéséről szóló 32/1955. (VI. 8.) MT rendelet módosításáról

1. § A 32/1955. (VI. 8.) MT rendelet 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az elkövető (a fizetésre kötelezett) kérelmére

a) a belügyminiszter a rendőrségnek, továbbá a tűzrendészeti hatóságnak,

b) a fővárosi, a megyei, a megyei jogú városi tanács végrehajtó bizottsága a tanács végrehajtó bizottsága igazgatási osztályának

jogerős határozatában megállapított pénzbírság (rendbírság) elengedését vagy mérséklését, illetőleg az elkobzott dolog visszaadását engedélyezheti."

2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kállai Gyula s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökhelyettese