12/1964. (VI. 21.) Korm. rendelet

a vizirendészeti szabálysértésekről

1. §

(1) Szabálysértést követ el és ötszáz forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:

a) a tíz tonna vagy annál kisebb vízkiszorítású kishajó, vitorlás kishajó, motorcsónak, csónak (a továbbiakban: vízijármű), úszómű, úszómunkagép bejelentésére vonatkozó kötelességét megszegi;

b) a vízijármű, úszómű, úszómunkagép használatára vagy vezetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megszegi;

c) a folyóvizekben, vízfolyásokban, valamint állóvizekben való fürdésre és a balatoni viharjelzésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megszegi;

d) a vitorlás kishajó, motorcsónak, csónak közlekedésére, valamint a határvízi közlekedésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megszegi.

(2) Az előző bekezdésben meghatározott szabálysértések miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdés c) és d) pontjaiban felsorolt szabálysértések tettenért elkövetőit tíz forinttól ötven forintig terjedő helyszíni bírsággal lehet sújtani.

(2) A helyszíni bírság kiszabásának mellőzésével a szabálysértési eljárás megindítása céljából feljelentést kell tenni a tettenért személy ellen, ha

a) a helyszíni bírságot nem fizeti meg,

b) szabálysértésének baleseti veszélyessége nagyfokú,

c) fiatalkorú,

d) diplomáciai vagy egyéb személyes mentességi jogára hivatkozik.

(3) Ha a fegyveres erők vagy fegyveres testületek tagja a helyszíni bírságot nem fizeti meg, az ügyet a fegyelmi eljárás lefolytatása végett az illetékes elöljáró parancsnokához kell áttenni.

(4) A helyszíni bírságolásra egyebekben a 3/1983. (VII. 30.) BM számú rendelet az irányadó.

3. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, hatályba lépésével a 290000/1947. (V. 15.) BM számú rendelet 18. §-a és a 3/1957. (VII. 26.) KPM számú rendelet hatályát veszti.

Kádár János s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére