28/1965. (XII. 22.) Korm. rendelet

a gépjármű üzemanyagok forgalombahozatalának szabályozásáról

1. §

A Minisztertanács felhatalmazza a nehézipari minisztert, hogy a közlekedés- és postaügyi miniszterrel egyetértésben - a fegyveres erőkre ki nem terjedő hatállyal - a gépjármű üzemanyagok forgalombahozatalát rendelettel szabályozza.

2. §

Szabálysértést követ el és 3000 Ft-ig terjedhető pénzbírsággal sújtható, aki magánszemély részére gépjármű üzemanyagot "közületi" bélyeg ellenében vásárol, vásároltat, kiszolgál vagy ezek valamelyikét megkísérli.

3. §

Ez a rendelet 1966. április 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a gépjárművek üzemanyagellátásának szabályozásáról szóló 298/1950. (XII. 28.) M T számú rendelet és a módosításáról szóló 71/1957. (XII. 31.) Korm. számú rendelet hatályát veszti.

Kállai Gyula s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére