17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet

egyes szabálysértésekről[1][2]

Lábjegyzetek:

[1] A 17/1968. (IV. 14.) Korm. rendeletet a 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 153. § 3. bekezdése hatályon kívül helyezte

[2] Hatályon kívül helyezte a 194/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2001.10.22.