12/1972. (XII. 9.) KPM rendelet

a szolgáltató személygépkocsik megjelöléséről

A belügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

A szolgáltató személygépkocsik rendeltetésének feltüntetéséről szóló 11/1972. (IX. 30.) KPM rendelet - a közületi szervek gépjárműveiről szóló, a 14/1972. (IV. 22.) Korm. rendelettel módosított 17/1969. (IV. 24.) Korm. rendelet 6/C. §-ában foglalt rendelkezés módosítása folytán - hatályát veszti.

2. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kiss Dezső s. k,

közlekedés- és postaügyi miniszterhelyettes