5/1974. (XI. 12.) BM-KPM együttes rendelet

a közúti közlekedés szabályairól szóló 2/1962. (IX. 29.) BM-KPM számú együttes rendelet módosításáról

A közúti közlekedés szabályairól szóló 2/1962. (IX. 29.) BM-KPM számú együttes rendelet (KRESZ) módosítása tárgyában a következőket rendeljük.

1. §

(1) A KRESZ 57. §-ának (3) bekezdése a következő a) és b) pontokkal egészül ki:

(Lakott területen kívül - a biztonságos közlekedésre vonatkozó szabályok megtartása mellett - a járművek legfeljebb a következő km/órában meghatározott sebességgel közlekedhetnek:)

"a) személyautó

- autópályán 120 km

- egyéb úton 100 km

b) motorkerékpár

- autópályán 80 km

- egyéb úton 70 km"

(2) A KRESZ 57. §-a (3) bekezdése a) - h) pontjainak a jelölése c) - j)-re változik.

2. §

Ez a rendelet az 1974. évi december hó 15. napján lép hatályba.

Benkei András s. k.,

belügyminiszter

Rödönyi Károly s. k.,

közlekedés- és postaügyi miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére