1975. évi 16. törvényerejű rendelet

a Testnevelési Főiskolának egyetemi jellegű főiskolává átszervezéséről

1. § A Testnevelési Főiskola az 1975. évi szeptember hó 1. napjától kezdődően egyetemi jellegű főiskolaként folytatja működését.

2. § (1) E törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, végrehajtásáról az Országos Testnevelési és Sporthivatal elnöke gondoskodik.

(2) Az 1962. évi 22. számú törvényerejű rendelet 1. számú melléklete az 1. §-ban foglaltaknak megfelelően módosul.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Bodonyi Pálné s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára helyett