1977. évi 23. törvényerejű rendelet

a természetvédelemről szóló 1961. évi 18. törvényerejű rendelet módosításáról

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal feladatait az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal látja el. Ennek megfelelően a természetvédelemről szóló 1961. évi 18. törvényerejű rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § A természetvédelem központi irányító, felügyeleti és ellenőrző szerve az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal. A Hivatal hatáskörébe tartozik a természetvédelem irányítása és ellenőrzése, a védetté nyilvánítás, a védettség feloldása; a védett értékek fenntartásáról, megőrzéséről és kezeléséről történő gondoskodás; a természetvédelem eredményei feldolgozásának, ismertetésének és a természetvédelem népszerűsítésének irányítása."

2. § Ahol az 1961. évi 18. törvényerejű rendelet vagy más jogszabály az Országos Természetvédelmi Hivatalról vagy annak elnökéről rendelkezik, ezen az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatalt, illetőleg elnökét kell érteni.

3. § Ez a törvényerejű rendelet 1977. október 1. napján lép hatályba; egyidejűleg az 1961. évi 18. törvényerejű rendelet 6. és 9. §-a hatályát veszti.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Cseterki Lajos s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére