1980. évi 10. törvényerejű rendelete

a Magyar Népköztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1973. évi IV. törvény módosításáról

1. § A Kulturális Minisztérium és az Oktatási Minisztérium feladatait a továbbiakban a Művelődési Minisztérium látja el.

2. § A munkaügyi miniszternek a szakmunkásképzéssel kapcsolatos feladatait a művelődési miniszter látja el.

3. § E törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; végrehajtásáról a Minisztertanács gondoskodik. Egyidejűleg az 1974. évi 11. sz. törvényerejű rendelet hatályát veszti, az 1973. évi IV. törvény 1. §-a, valamint az 1969. évi VI. törvény 35. § (2) bekezdésének első mondata e törvényerejű rendeletnek megfelelően módosul.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára